ZERBITZUAK ETA POLITIKA SEKTORIALAK

Foru Administrazioak ematen dituen zerbitzuei eta plangintza sektorialeko tresnei buruzko informazioa eskaintzen du.

Herritarrentzako zerbitzuak eta arreta

Udalerrientzako zerbitzuak eta laguntza

 • LURRALDEAREN MUGAK ETA ENTITATEAK

  Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Foru Sailak Bizkaiko Lurralde Historikoari buruzko informazio zabala eskaintzen du, Udalnet-en estekaren bitartez. Informazio guzti hau formatu irekietan dago baita ere eskuragarri OpendataBizkaia web gunean.

  Eustat-ek (Euskal Estatistika Erakundea) euskal gizarteari eta ekonomiari buruzko informazio estatistiko ofiziala bildu, aztertu eta zabaltzeko zeregina du. Bada, erakunde horretan kontsultatu daitezke Bizkaiko udalerrietako biztanleei dagozkien zifrak.

  LURRALDEAREN DATUAK ETA KOPURUAK

  Atal honetan, Bizkaiari buruzko datuak eta kopuruak argitaratuko dira: biztanleen piramideak, per capita errenta, langabezia-tasa, baso-azaleraren %nekazaritza ustiategien azalera, abeltzaintzak ustiategiak, lurraldeko turismoaren kopuruak eta herritar bakoitzeko batezbesteko gastua.

  ERREPIDEEN KATALOGOA

  Bizkaiko bide-sarearen plangintza gure Lurraldea Euskadiko eta Europar Batasuneko gainerako tokiekin konektatua egotea ziurtatzen saiatu behar da. Gainera, gure Lurraldearen bitartez europar ibilbideak lotzen dituen sarea kontserbatu eta hobetu behar ditu. Eta, noski, herritarrei irisgarritasun-maila egokiak bermatu behar zaizkie.

  Martxoaren 24ko 2/2011 Foru Arauak Bizkaiko foru errepideen plangintza, proiekzioa, aldaketa, eraikuntza, kontserbazioa, finantziazioa, erabilera eta ustiapena arautzen ditu, bai eta alboko lurzoruaren erabileraren baldintzak eta mugak ere.

  Bizkaiko errepideen sareari buruzko informazio guztia honako esteka honetan dago: Errepideen katalogoa

  PROBINTZIAN EGINDAKO TXOSTENAK ETA AZTERLANAK

  Atal honetan agertzen dira Bizkaian egindako zenbait Txosten, azterlan eta argitalpen.

  Abagune ekonomikoa, enpresa, ekintzailetza, berrikuntza eta langabeziari buruzko Txostenak:
  Lurralde Planeamendua:
  Berdintasuna:
 • Toki Ogasunei buruzko 5/89 Foru Arauaren 40. artikuluaren arabera (1996ko abenduaren 30etik 2003ko abenduaren 31ra arte indarrean egon zen testua), Bizkaiko Foru Aldundiak Obra eta Zerbitzuen Foru Plan bat eduki zuen, Udalkidetza izenekoa.

  Plan hori Bizkaiko Foru Aldundiaren lurralde-politikarako tresna bat zen; beraren bitartez, udal autonomiarekiko errespeturik handienaz, handitu egiten ziren ekipamendu eta azpiegituretarako zuzkidurak, funtsean udalerriaz gaindiko esparrukoak, eta baterako jarduketak sustatzen ziren, zerbitzu publikoen horniduraren banaketa eraginkorragoa eta bidezkoagoa lortzearren. Honela ulertzen zen tresna hori: Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduketa sektorialen edo lurralde-jarduketen multzo bat, udalerriaz gaindiko ekipamendu eta azpiegituren hornidura xede zuena, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontuei buruzko foru arauetan garatu beharrekoa.

  2004rako Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren lehenengo xedapen gehigarriak aldatu egin zuen goian aipatutako 5/89 Foru Arauaren 40. artikulua, Udalkidetza - Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren aipamen guztiak kenduz; beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak gaur egun ez dauka plan hori.

  Aldaketaren ondoren, 5/89 Foru Arauaren 40. artikuluak Udal Finantzaketarako Foru Funtsa (Udalkutxa) aurreikusten du. Horren helburua da, batetik, aurrekontuetan nekez aurreikus daitezkeen ezustekoak finantzatzea, bai eta Udalen Elkartea ere, eta bestetik, gainerako zenbatekoa urtero banatzen da Bizkaiko udalen artean, askotariko irizpideak aintzat hartuta.

  2004. urtetik aurrera Bizkaiko Foru Aldundiak toki azpiegituren sustapenerako diru-laguntzen deialdiak egiten ditu.

  Aldundiak Udalentzako Zerbitzuen Katalogoan bildu ditu toki erakundeei ematen dizkien laguntzak, diru-laguntzak eta laguntza-zerbitzuak.

 • Udal Zerbitzuen Katalogoan Bizkaiko Foru Aldundiko Sailek eta Entitate Foralek Bizkaiko udalerriei eskeinitako zerbitzu guztiak biltzen dira. Katalogo honetan agertzen dira diru-laguntza guztien zerrenda, aholkularitza eta asistentzia zerbitzuak eta beste zenbait zerbitzu.

  Honako esteka honetan dago eskuragarri Udal Zerbitzuen Katalogoa.

  Baita ere, Bizkaiko Foru Aldundiak udalerriei eskeintzen dieten zenbait zerbitzu bizkaia.eus web orriko Udalnet atalean biltzen dira.

Politika sektorialak, planak eta programak