Zerbitzu karta: Eskola kirola

BFAk kirol praktikaren kalitatea sustatu eta bultzatu nahi du Bizkaiko eskola umeen artean, kirola egiteko ohitura izan dezaten eta euren hezkuntza garapena osa dezaten.

GURE ZERBITZUAK

 1. Kirolean hastea

  Kirolaren munduan hasteko helburuz garatutako jarduerak:

  • Heziki: Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailako eskola umeei zuzendutako jarduera, euren trebetasun psikomotorrak hobetze aldera.
  • Kirol Anitza: Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailako eskola umeei zuzendutako jarduerak; bertan, kirol ugari ezagutzen dituzte umeek ikasturtean zehar, ondoren, horietako bat aukera dezaten.

  Lehiaketa jarduerak

  Kirol mailaren eta helburuen arabera 2 motatan sailkatzen dira:

  • Parte hartzekoak: kirol bat ikastea eta kirolean jarduteko ohitura hartzea dute helburu. Parte hartze librekoak dira.
  • Errendimenduko kirolean hastea: kirol batean maila jakin bat lortzea du helburu, halako moldez non eskola garaia amaitzean lehiaketa federatuetan parte hartzeko moduan egongo diren umeak. Parte hartzeko kupoa handia da, interesa duen ikasle orok parte har dezan.

  Irakaskuntza jarduerak

  Kirol prestakuntzako jarduerak dira, lehiaketan parte hartu barik.

  Prestakuntzaren mailaren arabera ondorengo multzoetako batean sailkatuko da jarduera:

  • Hastapenekoak: kirol batean hasteko saioak; parte hartze librekoak.
  • Teknifikaziokoak: kirol batean hobetzeko saioak, euren trebetasunengatik aukeratutako ikasleentzat.

  Aisialdiko jarduerak

  Mendi irteerak, txirrindularitza,… horietan kirolean aritzen dira umeak lehiketa barik.

 2. Bizkaiko Foru Aldundiak diruz laguntzen ditu lehiaketa jardueretan eta kirolean hasteko jardueretan (Heziki eta Kirol Anitza) parte hartzen duten erakundeak.

  Dirulaguntza horien xedea erakunde eskatzaileen ekintzei sostengua ematea da, ez jarduerak gauzatzeak dakartzan gastu guztiak finantzatzea.

 3. Sentsibilizazio kanpainak xedatu, abian jarri eta jendarteratzea eskola kirolaren arloan.

  Zerbitzuei eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrei buruzko araudia kontsultagarri dago Zerbitzu Karta testu osoa jasotzen duen agirian::

GURE KONPROMISOAK

 • GURE KONPROMISOAK

  1. Erabiltzaileak artatzea modu pertsonalizatu, atsegin eta profesionalean, zalantzak zein arazoak konpontzeko jarrera azalduz, eta, hartara, asebetetze inkestan batez beste 7eko baino puntuazio handiagoa lortzea.
  2. Eskola Kirolaren Programaren erabiltzaile guztiei ondorengoen berri ematea ikasturte hasieran eta Kirol Zerbitzuaren webgunearen bidez: helburuak; kirol jarduerak; prestakuntza jarduerak; izena emateko prozesua; baimenen eskabideak; aseguru medikoak; eta abar.
  3. Eskola Kirolaren webgunea aldi oro gaurkotzea eta, hartara, asebetetze inkestan batez beste 7eko baino puntuazio handiagoa lortzea.
  4. Lehiaketa, jardunaldi eta ekitaldien agendaren berri emateko app bat izatea, kirol modalitateen erakundeen bilatzaile bat duena, eta kirol-federazioen webgunerako sarbidea duena, sailkapenak eta bestelako informazioak ezagutzeko.

  NOLA NEURTZEN DITUGU

  1. Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatuz kirol zerbitzuko langileen aldetik jasotako tratu atseginari eta zalantzak eta arazoak konpontzeko azaldutako jarrerari dagokienez.
  2. Ikasturte hasieran webgunearen bidez jakinarazitako informazioa.
  3. Webguneari dagokionez erabiltzaileek duten asebetetze maila balioztatuz.
  4. App-aren bidez emandako informazioa.
  1. Kirol jarduerak

   GURE KONPROMISOAK
   1. Kirol aukera zabala eta askotarikoa eskaintzea, eta, hartara, asebetetze inkestan batez beste 7,5eko baino puntuazio handiagoa lortzea.
   2. Dibertsitate funtzionala duten ikasleen partze hartzea bultzatzea, modu horretan jarduera inklusiboak sustatzea, Bizkaiko Kirol Egokituaren Federazioarekin elkarlanean, eta eskaeren %100a artatzea lortzea.
   3. Ondoko guztiak barne hartzen dituen programa bat eskaintzea eskola kirolaren arloan: lehiaketa jarduerak, parte hartzekoak eta errendimendukoak, hastapenekoak, aisialdikoak, Kirol Anitza, eta Heziki jarduera.
   4. Gutxienez hilabeteko epea ematea neskato-mutikoek izena eman dezaten Eskola Kirolaren Programan.
   5. Kirol jardueraren bat bertan behera utzi behar izanez gero, gutxienez egun 1 lehenago, jakinaraztea entitateen arduradunei. Telefonoa, whatsappa, eskola kiroleko aplikazioa eta BFAren webgunea erabiliko dira informazioa jakinarazteko.
   6. Kirol lizentziak lehenengo jardunaldiaren data baino lehen ematea xedatutako denboran eta moduan beharrezko izapideak egoki bete dituzten erakundeei.
   7. Eskola Kirolaren arlorako BFAk atondutako webgunearen bidez informazioa ematea kirolarien izen-ematea lehenengo aldiz egiteko moduari buruz eta asebetetze inkestan batez beste 7,5eko baino puntuazio handiagoa lortzea.
   NOLA NEURTZEN DITUGU
   1. Kirol aukerari dagokionez erabiltzaileek duten asebetetze maila balioztatuz.
   2. Artatutako eskaeren ehunekoa (%).
   3. Eskola Kirolaren Programaren jarduera motak.
   4. Izena emateko zehazten den denbora.
   5. Kirol jarduera bertan behera geratu dela jakinarazteko bideak. Kirol jarduera bertan behera geratu dela jakinarazteko behar diren egunen kopurua, jarduerarako aurreikusita zegoen data abiapuntu hartuta.
   6. Kirolariei lizentziak emateko epeei lotutako ez-betetzeen kopurua.
   7. Kirolarien izen-ematearen prozesuari dagokionez erabiltzaileek duten asebetetze maila balioztatuz.
  2. Diru-laguntzak erakunde partaideentzat

   GURE KONPROMISOAK

   Kirol praktikaren kalitatea sustatu eta bultzatzea Bizkaiko eskola umeen artean, kirola egiteko ohitura izan dezaten eta euren hezkuntza garapena osa dezaten. Xede horretarako, dirulaguntza emango zaizkie eskola kirolaren programan parte hartzen duten erakundeei, zenbait irizpide aintzat hartuta, hala nola, prestakuntza, partaidetzaren sustapena, eskola proiektua, arbitrajeak, eta abar.

   NOLA NEURTZEN DITUGU

   Erakundeei dirulaguntza emateko erabilitako irizpideak.

  3. Sentsibilizazioa eta dibulgazioa

   GURE KONPROMISOAK

   Kirolarien legezko erantzuleen %100ari ematea "Eskola Kirolerako giltzarriak" izeneko informazioa Eskola Kirolaren programan izena ematean.

   NOLA NEURTZEN DITUGU

   Informazioa helarazi zaien legezko erantzuleen ehunekoa (%).

   Urtero konpromiso horien betekizun maila webgune hauetan argitaratzen da:

   Konpromisoak ez betetzeagatik egin nahi diren kexak, erreklamazioak edo iradokizunak bideratu daitezke eskola kirola@bizkaia.eus helbide elektronikoaren bitartez edo BFAk horretarako dituen bestelako bideak erabiliz. 15 egun balioduneko epean, gehienez, erantzungo dira.

   Zuzendu eta konpentsatzeko neurriak kontsultagarri daude Zerbitzu Kartaren testu osoa jasotzen duen agirian.

ZERBITZU KARTAREN ARDURA DUEN UNITATEA

Eskola Kirolaren Atala / Euskara, Kultura eta Kirol Saila

Itzuli