Zerbitzu karta: Gardentasun Ataria eta Informazio Publikoa Eskuratzea

GURE ZERBITZUAK

 1. Bizkaia Gardena gardentasun atariak honako informazio hau jartzen du herritarren eskura:

  1. Informazio publiko garrantzitsua, eguneratua eta erabilerraza, Foru Administrazio Publikoaren jarduerari buruz.
  2. Informazio publiko garrantzitsua, eguneratua eta erabilerraza, foru sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeen jarduerari buruz.
  3. Beharrezko informazioa eta baliabideak herritarrek informazio publikoa eskuratzeko eskabidea balia dezaten.

  Zerbitzuei buruzko araudia eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak kontsulta daitezke Zerbitzu Karta osoan:

 2. Pertsona guztiek dute informazio publikoa eskuratzeko eskubidea. Informazio publikoa Administrazio Publikoak dituen, egin dituen edo eskuratu dituen edukiak edo dokumentuak dira (formatua edozein dela ere).

  1. Informazio publikoa eskuratzeko eskabidea gauzatzeko prozesua, eskatzaileen eskubideak eta eskubide horren mugak eta epeak kudeatzen ditugu.
  2. Informazio publikoa eskuratzeko eskabidearen ebazpenaren edo ukapenaren ondoriozko erreklamazioak kudeatzen ditugu.
  3. Informazio publikoa eskuratzeko ukatutako eskaerak argitaratzen ditugu.
  4. Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzorderako sarbideari buruzko informazioa ematen dugu, bai eta horren ebazpenak eta urteko memoriak ere.

  Zerbitzuei buruzko araudia eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak kontsulta daitezke Zerbitzu Karta osoan:

GURE KONPROMISOAK

 1. GURE KONPROMISOAK

  1. Erabiltzaileei informazio eguneratua ematea Gardentasun atarian, eta asebetetze inkestan, batez beste, 7tik gorako puntuazioa lortzea.
  2. Erabiltzaileei Gardentasun atarian nabigatzeko kalitatea eskaintzea (abiadura, deskarga…), eta asebetetze inkestan, batez beste, 7,5etik gorako puntuazioa lortzea.
  3. Erabiltzaileei Gardentasun atariko webgune erabilerraza ematea, eta asebetetze inkestan gai horri dagozkion galderetan, batez beste, 7tik gorako puntuazio lortzea.

  NOLA NEURTZEN DITUGU

  1. Erabiltzaileen asebetetze maila baloratuz, Gardentasun atariko informazio eguneratuari dagokionez.
  2. Erabiltzaileen asebetetze maila baloratuz, Gardentasun atariko webgunean nabigatzeko kalitateari dagokionez (abiadura, deskarga…).
  3. Erabiltzaileen asebetezte maila baloratuz, Gardentasun atariko webgunearen erabilerraztasunari dagokionez.

  Adierazleen betekizun maila urtero argitaratzen da hemen:

  Konpromisoak ez betetzeagatik egin nahi diren kexak, erreklamazioak edota iradokizunak arreta bulegoetan bideratu daitezke, baita BFAk horretarako dituen bideak erabiliz ere. 10 egun balioduneko epean, gehienez, erantzungo dira.

  Zuzendu eta konpentsatzeko neurriak kontsulta daitezke Zerbitzu Kartaren testu osoa biltzen duen dokumentuan.

 2. GURE KONPROMISOAK

  1. Erabiltzaileei beharrezko informazioa ematea informazio publikoa eskuratzeko eskaera erraz egin ahal izateko, eta asebetetze inkestan, batez beste, 7tik gorako puntuazioa lortzea.
  2. Erabiltzaileei informazioa ematea informazio publikoa eskuratzeko egindako eskaeraren izapideen egoerari buruz, eta asebetze inkestan, batez beste, 8,5etik gorako puntuazioa lortzea.
  3. Asebetetze inkestan, batez beste, 7tik gorako puntuazioa lortzea informazio publikoa eskuratzeko eskabidearen zerbitzuarekiko asebetetze globalari buruzko galderan.

  NOLA NEURTZEN DITUGU

  1. Erabiltzaileen asebetetze maila baloratuz, informazio publikoa eskuratzeko eskaera egiteko emandako informazioari dagokionez.
  2. Erabiltzaileen asebetetze maila baloratuz, informazio publikoa eskuratzeko egindako eskaeraren izapideen egoerari dagokionez.
  3. Erabiltzaileen asebetetze maila baloratuz, informazio publikoa eskuratzeko eskabidearen zerbitzuari dagokionez.

  Adierazleen betekizun maila urtero argitaratzen da hemen:

  Konpromisoak ez betetzeagatik egin nahi diren kexak, erreklamazioak edota iradokizunak arreta bulegoetan bideratu daitezke, baita BFAk horretarako dituen bideak erabiliz ere. 10 egun balioduneko epean, gehienez, erantzungo dira.

  Zuzendu eta konpentsatzeko neurriak kontsulta daitezke Zerbitzu Kartaren testu osoa biltzen duen dokumentuan.

ZERBITZU KARTAREN ARDURA DUEN UNITATEA

Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusia

Itzuli