GARDENTASUNA

Herri administrazioetan, gardentasunak esan nahi du herritarrei gobernuari eta kudeaketari buruzko informazioa ematea, batetik, Administrazioaren kontuak emateko lanak errazteko, eta, bestetik, kudeaketa publikoa hobetzeko, eta, beraz, administrazio publikoen eta mendeko erakundeen funtzionamenduan eraginkortasuna handitzeko

Gardentasuneko Foru Araua

2016ko apirilaren 23an

sartu zen indarrean

Irakurketa errazera moldatu da, herritar guztiek errazago irakurtzeko

Online bertsioa

ZER DA GARDENTASUNA

Gardentasuna politika publiko bat da, gutxienez, hiru dimentsiotan proiektatzen dena: batetik, publizitate aktiboa, zeinaren bidez administrazioak informazio publiko garrantzitsua eskaintzen duen, Gardentasunaren Atariaren bidez, batez ere; bestetik, informazioa eskuratzeko eskubidea, zeinak bermatzen duen edozein pertsonak eskuratu ahal izatea informazio publikoa; eta, azkenik, elkarlaneko gardentasuna, zeinak herritarren parte-hartzea sustatzen duen.

Publizitate aktiboa, legeak hala ezarrita, gardentasuna bermatzearren aldian-aldian eta eguneratuta argitaratu beharreko informazioa da.Informazio hori modu argi, egituratu eta ulergarrian zabaldu behar da, eta, ahal izanez gero, berrerabiltzeko moduko formatuetan.

Pertsona fisiko eta juridiko guztiek informazio publikoa eskuratzeko duten eskubidea da. Informazio publikoa Administrazio Publikoak duen edozein eduki edo dokumentu da, euskarria edo formatua edozein dela ere, administrazio horrek bere eginkizunen barruan egin edo eskuratu duena.

Elkarlaneko gardentasunak lotura dauka datuak modu irekian eskaintzearekin (Open Data) eta informazioa berrerabiltzearekin, politika publikoak sustatu, diseinatu, betearazi, ebatzi edo ebaluatzeko lanetan herritarrek parte hartzeko prozesuak bideratzeko.

GURE KONPROMEZUA

Gardentasuna beti izan da Aldundi honen bertuteetako bat. 2015. urtean, Estatu mailako lurralde erakunderik gardenena izatea aitortu zitzaigun. Bide beretik jarraitu dugu lanean eta atari hau beste urrats bat gehiago da Bizkaiko Foru Aldundi gardenago, parte-harzaileago eta irekiago baterantz egiten ari garen bidean.

Gure Gobernuarentzat zeregin hori helburu estrategiko bat da, jakin badakigulako gardentasun-mailarik handienak dituzten herrialdeak direla erakunderik indartsuenak dituztenak. Eta ekintzak bat datoz gure hitzekin: Bizkaiak badu Gardentasuneko Foru Araua, Estatu mailako gardentasunari buruzko araudi aurreratueneko bat, hain zuzen ere.

Gure nahia da bizkaitarrek ahalik eta ondoen eta zabalen jakin dezaten Aldundiak zer egiten duen eta zelan erabiltzen dituen baliabideak.

Aldaketak ez dira goizetik gauera gertatzen. Denbora behar izaten da, baina aldaketa honek ez du jadanik atzerakorik. Atari honetatik aurrera jarraitzen dugu Aldundi modernoago, hurbilago eta gardenago baterantz egin nahi dugun bidean. Goazen.

Unai Rementeria Maiz, Bizkaiko Ahaldun Nagusia.

Unai Rementeria

GERTAERA GARRANTZITSU NAGUSIAK

Gardentasunerantz bidea

 • 2020(e)ko uztailaren 28(a)

  2020-2022rako Bizkaiko Gardentasunaren eta Datu Irekien Foru Plana onartzea

 • 2020(e)ko maiatzaren 19(a)

  2017-2019 Bizkaiko Gardentasunari buruzko Foru Planaren ebaluazioa aurkeztea

 • 2020(e)ko maiatzaren 4(a)

  2019ko gardentasunaren urteko memoria argitaratzea

 • 2020(e)ko apirilaren 30(a)

  Foru-entitateetako gardentasun atariak eguneratzea eta berritzea

 • 2020(e)ko martxoaren 3(a)

  Argitaratzea irakurketa errazeko edizioan beste 6 zerbitzu-karta berri

 • 2019(e)ko abenduaren 9(a)

  BFAko gardentasunari eta datu irekiei buruzko 2020-2022 hiru urteko plana egiteko lanak abian jartzea.

 • 2019(e)ko azaroaren 28(a)

  OGP ekimenaren esparruan argitaratzeko eta zerbitzuak sortzeko izan litezkeen datu-familiak definitzea.

 • 2019(e)ko azaroaren 27(a)

  Irakurketa errazeko irizpideetara egokitutako beste 6 zerbitzu-karta argitaratzea

 • 2019(e)ko ekainaren 20(a)

  Bizkaia Gardena atariko edukiak irakurketa errazeko irizpideetara egokitzea

 • 2019(e)ko maiatzaren 14(a)

  Open Data Bizkaia atarian toki-erakundeen datasetak sartzea

 • 2019(e)ko apirilaren 11(a)

  Lehen bistaratze grafikoak Bizkaia Gardena atarian

 • 2019(e)ko martxoaren 11(a)

  2018ko gardentasunaren urteko memoria argitaratzea

 • 2018(e)ko azaroaren 20(a)

  Argitaratzea lehen 7 zerbitzu-kartak: Foru Liburutegia, Eskualdeko Nekazaritza Bulegoak, Garbiguneak, Arreta Goiztiarra, Kontratazio Zentrala, Bekoetxe eta Lurgorri eguneko zentroak

 • 2018(e)ko maiatzaren 30(a)

  Hirugarren sektoreko erakunde pribatuentzako gidaren aurkezpena

 • 2018(e)ko martxoaren 27(a)

  2017ko gardentasunaren urteko memoria argitaratzea

 • 2018(e)ko otsailaren 22(a)

  ELGArekin "Gobernu irekiaren erreformak Bizkaia modernoago, hurbilago eta arduratsuago baterako" azterlana egiteko akordioa sinatzea.

 • 2018(e)ko otsailaren 12(a)

  Open Data Bizkaia abian jartzea eta formatu ireki eta berrerabilgarrian datuak argitaratzea.

 • 2017(e)ko abenduaren 4(a)

  Udala Zabaltzen 78 hitzarmen sinatzea eta argitaratzea toki erakundeen 13 gardentasun atari

 • 2017(e)ko maiatzaren 2(a)

  Entitate pribatuentzako gardentasun-gidaren aurkezpena

 • 2017(e)ko martxoaren 24(a)

  Gizarte arloko II. Jardunaldi Teknikoa.

 • 2017(e)ko martxoaren 14(a)

  Gardentasunari buruzko Urteko Memoriaren aurkezpena (2015-2016). Gobernu Kontseiluak Bizkaiko Gardentasunari buruzko Foru Plana (2017-2019) aurkeztu eta onartu zuen

 • 2017(e)ko urtarrilaren 27(a)

  Gizarte arloko I. jardunaldi teknikoa. Gardentasunari buruzko foru arauari buruz.

 • 2016(e)ko uztailaren 26(a)

  Erreklamazioen Batzordearen antolakuntza eta funtzionamendu-araudia onartu dugu 128/2016 Foru Dekretuaren bidez.

 • 2016(e)ko maiatzaren 11(a)

  Bizkaiko Gardentasunari buruzko Foru Araua erraz irakurtzeko edizioan argitaratzea

 • 2016(e)ko maiatzaren 3(a)

  Gobernu Kontseiluaren Erabakibidez Gardentasunaren Atariaren xehetasun eta edukiak arautu ziren.

 • 2016(e)ko apirilaren 26(a)

  Bizkaiko Foru Aldundiak bere Gardentasunaren Atari berria abiarazi zuen: gardentasuna.bizkaia.eus

 • 2016(e)ko apirilaren 4(a)

  Bizkaiko Foru Aldundiak gardentasunari buruzko foru arauaren Irakurketa Erreazerako Egokitzapena argitaratu zuen.

 • 2016(e)ko otsailaren 17(a)

  Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Gardentasunari buruzko Foru Araua onartu zuten.

 • 2015(e)ko abenduaren 29(a)

  Bizkaiko Foru Aldundiak lehen postua lortu zuen diputazioen INDIP 2015 gardentasun indizean

 • 2015(e)ko abenduaren 11(a)

  Bizkaiko Foru Erakunde guztien gardentasunaren atariak sortu ziren.

 • 2015(e)ko abenduaren 3(a)

  BiscayTIKen toki erakundeentzako gardentasunari eta datuen babesari buruzko 3.jardunaldia egin zen.

 • 2015(e)ko urriaren 6(a)

  Gobernu Kontseiluak Bizkaiko gardentasunari buruzko foru arauaren proiektua aurkeztu eta onartu zuen.

 • 2015(e)ko uztailaren 1(a)

  Ahaldun Nagusiaren inbestidura-berbaldia. Gardentasuna, legegintzaldiaren funtsezko konpromisoetariko bat

GARDENTASUNARI BURUZKO FORU PLANA

GARDENTASUNAREN ETA DATU IREKIEN FORU PLANA 2020-2022

2020ko uztailaren 28an egindako Gobernu Kontseiluan 2020-2022rako Bizkaiko Gardentasunaren eta Datu Irekien Foru Plana onartu zen. Hiru urteko plana Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 2016/1 Foru Arauan bertan jasotako konpromisoa da. Gardentasunaren eta Datu Irekien 2020-2022rako Foru Plana Aldundiko bigarren Plana da, eta gardentasunaren lanarekin jarraitzea du helburua, eraginkortasunez eskaintzen diren edukiak hobetzean oinarrituz eta barneko kudeaketaren prozesuetan Gardentasuna sartzen, eta, gainera, datu irekien estrategia berria txertatzen du, berritasun gisa.

EKINTZAK

Planean barne hartu diren 22 ekintzek sei ardatz izango dituzte oinarri, honako alderdi hauekin zerikusia dutenak: Gobernu Irekiaren printzipioetan aurrera egitea, Open Data Bizkaiaren potentziala optimizatzea, ekosistema publiko-pribatu kolaboratibo eta berritzailea sortzea datuak irekitzearen inguruan, Bizkaiarentzat balioa sortzea datu irekien bidez, gobernu onaren eredua indartzea foru Kudeaketa arduratsu eta gardena egiteko eragile gisa, eta gobernantza-eredu eraginkor bat ezartzea, foru-eremuan gardentasunaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko eta datuak irekitzeko.