GARDENTASUNA

Esanahia Administrazio Publikoei dagokienean

Herritarrei, gobernuko eta beronen kudeaketako gaiei buruzko informazioa ematea.

Helburuak

 1. Administrazio publikoak bere lanari buruzko informazioa ematea.
 2. Kudeaketa publikoa hobetzea.
 3. Administrazio publikoen eta mendeko erakundeen funtzionamendua eraginkorragoa izatea.

Gardentasuneko Foru Araua

2016ko apirilaren 23an

sartu zen indarrean

Irakurketa errazera moldatu da, herritar guztiek errazago irakurtzeko

Online bertsioa

ZER DA GARDENTASUNA

Gardentasuna politika publiko bat da eta 3 ardatz hauek ditu:

 1. Publizitate aktiboa: administrazioak informazio publiko garrantzitsua eskaintzea. Bizkaiko Foru Aldundiaren kasuan, informazio hori Gardentasun atarian argitaratzen da.
 2. Informazioa eskuratzeko eskubidea: bermatzea edozein pertsonak informazio publikoa eskuratzea.
 3. Elkarlaneko Gardentasuna: herritarren parte-hartzea sustatzea.

Publizitate aktiboa aldizka eta eguneratuta argitaratu beharreko informazioa da,gardentasuna bermatzeko legeak ezartzen duen bezala. Informazio hau modu argi, egituratu eta ulergarrian argitaratu behar da, eta, ahal izanez gero, berrerabiltzeko formatuetan.

Pertsona fisiko eta juridiko guztiek informazio publikoa eskuratzeko eskubidea dute.

Zer da informazio publikoa?

 • Administrazio Publikoak duen edozein eduki edo dokumentu.
 • Edozein euskarri edo formatutakoa.
 • Administrazio horrek bere eginkizunen barruan egin edo eskuratu duena

Elkarlaneko Gardentasuna lotuta dago datuak modu irekian (Open Data)* eskaintzearekin eta informazioa berrerabiltzearekin. Horrela herritarren parte hartzea bideratzen da politika publikoak sustatu, diseinatu, betearazi, ebatzi edo ebaluzatzeko lanetan.

*Datu irekien kontzeptua (open data, ingelesez) filosofia eta praktika bat da, eta haren helburua da datu mota jakin batzuk mundu guztiarentzat libreki eskuragarri egotea, egile-eskubideen, patenteen edo beste kontrol-mekanismo batzuk murriztu gabe.

GURE KONPROMISOA

Gardentasuna beti izan da Aldundi honen bertuteetako bat. 2015. urtean, Estatu mailako lurralde erakunderik gardenena izatea aitortu zitzaigun. Bide beretik jarraitu dugu lanean eta atari hau beste urrats bat gehiago da Bizkaiko Foru Aldundi gardenago, parte-harzaileago eta irekiago baterantz egiten ari garen bidean.

Gure Gobernuarentzat zeregin hori helburu estrategiko bat da, jakin badakigulako gardentasun-mailarik handienak dituzten herrialdeak direla erakunderik indartsuenak dituztenak. Eta ekintzak bat datoz gure hitzekin: Bizkaiak badu Gardentasuneko Foru Araua, Estatu mailako gardentasunari buruzko araudi aurreratueneko bat, hain zuzen ere.

Gure nahia da bizkaitarrek ahalik eta ondoen eta zabalen jakin dezaten Aldundiak zer egiten duen eta zelan erabiltzen dituen baliabideak.

Aldaketak ez dira goizetik gauera gertatzen. Denbora behar izaten da, baina aldaketa honek ez du jadanik atzerakorik. Atari honetatik aurrera jarraitzen dugu Aldundi modernoago, hurbilago eta gardenago baterantz egin nahi dugun bidean. Goazen.

Unai Rementeria Maiz, Bizkaiko Ahaldun Nagusia.

Unai Rementeria

GERTAERA GARRANTZITSU NAGUSIAK

Gardentasunerantz bidea

 • 2020(e)ko uztailaren 28(a)

  Aprobación del nuevo Plan  Foral de Transparencia y Datos Abiertos 2020-2022

 • 2020(e)ko maiatzaren 19(a)

  Publicación de la evaluación  del Plan  Foral de Transparencia 2017-2019

 • 2020(e)ko maiatzaren 4(a)

  Publicación de la memoria anual de transparencia 2019

 • 2020(e)ko apirilaren 30(a)

  Actualización y rediseño de los portales de transparencia de las entidades forales

 • 2020(e)ko martxoaren 3(a)

  Publicación en formato de Lectura Fácil 6 nuevas cartas de servicio

 • 2019(e)ko abenduaren 9(a)

  Puesta en marcha de los trabajos para la elaboración del plan trienal 2020-2022 de transparencia y datos abiertos de la DFB

 • 2019(e)ko azaroaren 28(a)

  Definición de las familias de datos de interés para generar servicios en el marco de la iniciativa OGP

 • 2019(e)ko azaroaren 27(a)

  Publicación de 6 cartas de servicio en Lectura Fácil.

 • 2019(e)ko ekainaren 20(a)

  Adaptación de contenidos del portal Bizkaia Gardena a criterios de Lectura Fácil

 • 2019(e)ko maiatzaren 14(a)

  Incorporación de datasets de Entidades Locales en Open Data Bizkaia

 • 2019(e)ko apirilaren 11(a)

  Primeras visualizaciones gráficas en el portal Bizkaia Gardena

 • 2019(e)ko martxoaren 11(a)

  Publicación de la memoria anual de transparencia 2018

 • 2018(e)ko azaroaren 20(a)

  Publicación de las 7 primeras cartas de servicio: Biblioteca Foral, oficinas comarcales agrarias, Garbigunes, Servicio de Atención Temprana, Central de Contratación, Centros de día Bekoetxe y Lurgorri

 • 2018(e)ko maiatzaren 30(a)

  Presentación de la guía para las entidades privadas del tercer sector

 • 2018(e)ko martxoaren 27(a)

  Publicación de la memoria anual de transparencia 2017

 • 2018(e)ko otsailaren 22(a)

  Firma acuerdo OCDE para elaboración del estudio "Reformas de gobierno abierto para una Bizkaia más moderna, cercana y responsable"

 • 2018(e)ko otsailaren 12(a)

  Lanzamiento Open Data Bizkaia, con la publicación de los primeros datos en formato abierto y reutilizable

 • 2017(e)ko abenduaren 4(a)

  Firma 78 convenios Udala Zabaltzen y publicación de 13 nuevos portales de transparencia de entidades locales

 • 2017(e)ko maiatzaren 2(a)

  Presentación de la Guía de Transparencia para entidades privadas

 • 2017(e)ko martxoaren 24(a)

  II Jornada técnica en Acción Social sobre la Norma Foral de Transparencia.

 • 2017(e)ko martxoaren 14(a)

  Presentación de la Memoria Anual de Transparencia 2015-2016 y aprobación en Consejo de Gobierno del Plan Foral de Transparencia de Bizkaia 2017-2019

 • 2017(e)ko urtarrilaren 27(a)

  I Jornada técnica en Acción Social sobre la Norma Foral de Transparencia.

 • 2016(e)ko uztailaren 26(a)

  Se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de Reclamaciones mediante Decreto Foral 128/2016.

 • 2016(e)ko maiatzaren 11(a)

  Publicación en formato Lectura Fácil de la Norma Foral de Transparencia de Bizkaia

 • 2016(e)ko maiatzaren 3(a)

  Quedan regulados por Acuerdo de Consejo de Gobierno los detalles y contenidos técnicos del Portal de Transparencia.

 • 2016(e)ko apirilaren 26(a)

  La Diputación Foral de Bizkaia lanza su nuevo Portal de Transparencia gardentasuna.bizkaia.eus

 • 2016(e)ko apirilaren 4(a)

  Se publica la Adaptación a Lectura Fácil de la Norma Foral de Transparencia

 • 2016(e)ko otsailaren 17(a)

  Las JJGG de Bizkaia aprueban la Norma Foral de Transparencia de Bizkaia.

 • 2015(e)ko abenduaren 29(a)

  Bizkaia obtiene el 1er puesto del índice de transparencia de las Diputaciones INDIP 2015

 • 2015(e)ko abenduaren 11(a)

  Nacen los Portales de transparencia de todas las entidades forales de Bizkaia.

 • 2015(e)ko abenduaren 3(a)

  BiscayTIK acoge la 3ª jornada sobre transparencia y protección de datos para entidades locales.

 • 2015(e)ko urriaren 6(a)

  Se presenta y aprueba el Proyecto de Normal Foral de Transparencia de Bizkaia en el Consejo de Gobierno.

 • 2015(e)ko uztailaren 1(a)

  Discurso de investidura del Diputado General. La transparencia, uno de los compromisos clave de la legislatura.

GARDENTASUNARI BURUZKO FORU PLANA

GARDENTASUNAREN ETA DATU IREKIEN FORU PLANA 2020-2022

2020-2022rako Bizkaiko Gardentasunaren eta Datu Irekien Foru Plana onartu zen, 2020ko uztailaren 28an egindako Gobernu Kontseiluan. Plan horri dagokionez:

 • Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 2016/1 Foru Arauan jasotako konpromisoa da.
 • Gardentasunari buruzko Aldundiko 2. Plana da, eta gardentasunarekin jarraitzea du helburu.
 • Oinarritzen da argitaratzen diren edukiak argiago azaltzean eta barne-kudeaketako prozesuetan gardentasuna txertatzean.
 • Berritasun gisa Datu Irekien estrategia txertatzen du.

EKINTZAK

Planean barne hartu diren 22 ekintzek 6 ardatz dituzte oinarri:

 1. Gobernu Irekiaren printzipioetan aurrera egitea.
 2. Open Data Bizkaiak ematen dituen aukeretaz baliatzea.
 3. Datuen irekieraren inguruan ekosistema publiko-pribatu kolaboratibo eta berritzailea sortzea.
 4. Bizkaiarentzat balioa sortzea datu irekien bidez.
 5. Gobernu onaren eredua indartzea foru Kudeaketa arduratsu eta gardena egiteko eragile gisa.
 6. Gobernantza-eredu eraginkor bat ezartzea, foru-eremuan gardentasunaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko eta datuak irekitzeko.