Zerbitzu karta: Bizkaibus

GURE ZERBITZUAK

 1. Zerbitzuaren plangintza eta kontrola

  Bizkaibus zerbitzua zehaztu, programatu eta kontrolatzea. Helburua da erabiltzaileek mugikortasun arloan dituzten beharrei eta itxaropenei erantzuna ematea.

  Tarifen eta txartelen kudeaketa

  Bizkaibusen sarean erabiltzen diren txartelen salneurriak finkatzea. Xede horretarako, zerbitzu eskaintza, herritarren eskaerak eta salneurrien bilakaera hartzen dira aintzat.

  Hala berezko bidaia tituluak nola Bizkaibusen sarean eragina duten gainerakoak zehaztu, ezarri eta kudeatzea, Bizkaiko Garraio Patzuergoarekin (aurrerantzean BGP) elkarlanean.

  Autobus flotaren kudeaketa

  Autobusak erosi, berritu eta egoera onean mantentzea, onetsi diren berariazko gai teknikoak aintzat hartuz.

  Hiri altzarien kudeaketa

  Bizkaibusen hiri altzariak (markesinak, seinaleztapen tantaiak, informazio pantailak…) erabiltzeko eta erabiltzaileei informazioa emateko egoera hobeezinean egon daitezela bermatzea.

 2. Informazioaren kudeaketa

  Zerbitzuaren erabiltzaileei eta, oro har, herritarrei informazioa helaraztea Bizkaibus zerbitzuaren garraio sareari buruz, baita zerbitzuari dagozkion aldaketei buruz ere.

  Erabiltzaileei arreta emateko zerbitzua

  Bizkaibus garraio zerbitzuari buruz herritarrek helarazitako erreklamazio, kexa eta iradokizunak modu egokian kudeatzea.

  Zerbitzuei eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrei buruzko araudia kontsultagarri dago Zerbitzu Karta testu osoa jasotzen duen agirian:

GURE KONPROMISOAK

ZERBITZU KARTAREN ARDURA DUEN UNITATEA

Garraioen Zuzendaritza Nagusia

Itzuli