Zerbitzu karta: Laguntza ekonomikoa eta juridikoa udal eta mankomunitateentzat

GURE ZERBITZUAK

 1. Diru-laguntzak kudeatzea:

  Diru-laguntza hauek toki-erakundeetara bideratzen dira, batez ere udalerri txikienetara, obrak egiteko udal eskumeneko eta erabilera publikoko instalazio edota ekipamenduetan.

  Transferentziak kudeatzea:

  Aurrekontuetan aurreikusten zailak diren ustekabeko gastuak finantzatzeko transferentziak; Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren kontura egiten dira.

 2. Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen izendapenak kudeatzea (idazkaritzak, kontu-hartzailetzak eta idazkaritza-kontu hartzailetza, eta diruzaintza).

 3. Toki-erakundeek udal eskumeneko gaiei buruz eskatzen dituzten txostenak egitea.

  Zerbitzuei eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrei buruzko araudia kontsultagarri dago Zerbitzu Karta testu osoa jasotzen duen agirian:

GURE KONPROMISOAK

 • GURE KONPROMISOAK

  1. Erabiltzaileak artatzea modu profesionalean eta zalantza zein gai jakinak erantzuteko moduko ezagutza tekniko egokia azalduz; hartara, asebetetze inkestan batez beste 8,5 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
  2. Erabiltzaileak artatzea modu pertsonalizatu, atsegin eta profesionalean, zalantzak zein arazoak konpontzeko moduko jarrera azalduz; hartara, asebetetze inkestan batez beste 8,5 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
  3. Erabiltzaileen beharretara malgutasunez moldatzea, eta, hartara, asebetetze inkestan batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
  4. Informazio fidagarria eta akatsik gabekoa ematea; hartara, asebetetze inkestan batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
  5. Azalpen argiak eta ulerterrazak ematea; hartara, asebetetze inkestan batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
  6. Erabiltzaileak egoki artatu eta aholkatzea; hartara, asebetetze inkestan batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
  7. Prozesu gardenak eskaintzea eta, hartara, asebetzetze inkestan batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.

  NOLA NEURTZEN DITUGU

  1. Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatuz jasotako arreta profesionalari eta zalantza zein gai jakinak erantzuteko azaldutako ezagutza teknikoari dagokienez.
  2. Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatuz jasotako tratu atseginari eta zalantzak eta arazoak konpontzeko azaldutako jarrerari dagokienez.
  3. Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatuz malgutasunari eta beharretara moldatzeko gaitasunari dagokienez.
  4. Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatuz jasotako informazio fidagarri eta akatsik gabekoari dagokionez.
  5. Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatuz azalpenen argitasunari eta ulergarritasunari dagokienez.
  6. Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatuz jasotako arretaren eta aholkuen egokitasunari dagokionez.
  7. Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatuz prozesuen gardentasunari dagokionez.
  1. Diru-laguntzak eta transferentziak kudeatzea

   GURE KONPROMISOAK
   1. 45 egun natural baino gutxiagoko epean jakinaraztea diru-laguntza emana izan dela, beharrezko agiriak betetzen direnean zenbatzen hasita.
   2. 45 egun natural baino gutxiagoko epean jakinaraztea transferentziaren ebazpena, beharrezko agiriak betetzen direnean zenbatzen hasita.
   NOLA NEURTZEN DITUGU
   1. Diru-laguntza emana izan dela jakinarazteko behar den denbora, beharrezko agiriak betetzen direnetik neurtuta.
   2. Transferentziaren ebazpena jakinarazteko behar den denbora, beharrezko agiriak betetzen direnetik neurtuta.
  2. Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioak izendatzea

   GURE KONPROMISOAK

   15 egun baliodun baino gutxiagoko epean jakinaraztea Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen izendapenak.

   NOLA NEURTZEN DITUGU

   Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen izendapenak jakinarazteko behar den denbora.

  3. Txostenak egitea

   GURE KONPROMISOAK

   Nahitaezko txosten juridikoak 10 egun baliodun baino gutxiagoko epean egitea.

   NOLA NEURTZEN DITUGU

   Nahitaezko txosten juridiko bat egiteko behar den denbora.

   Urtero konpromiso horien betekizun maila argitaratzen da:

   Konpromisoak ez betetzeagatik egin nahi diren kexak, erreklamazioak edo iradokizunak bideratu daitezke asistencia.economica@bizkaia.eus / asistencia.juridica@bizkaia.eus, helbide elektronikoak edo BFAk horretarako dituen bestelako bideak erabiliz eta 15 egun balioduneko epean, gehienez, erantzungo dira.

   Zuzendu eta konpentsatzeko neurriak kontsultagarri daude Zerbitzu Kartaren testu osoa biltzen duen agirian.

ZERBITZU KARTAREN ARDURA DUEN UNITATEA

Udal Azterlanetarako eta Toki Erakundeentzako Ekonomia Laguntzarako Zerbitzua

Itzuli