Espazio hau erreserbatuta dago Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzak jasotzen dituzten erakunde pribatuek publikotasun aktiboari buruzko beren txostenak argitara ditzaten, erakundeok horretarako bitarteko elektronikorik ez dutenean, eta betekizun hauek betez gero:

  • bakarrik izatea interes sozial edo kulturaleko helburuak
  • haien aurrekontua 50.000 € baino txikiagoa izatea

Momentuz ez dago informaziorik.