Zerbitzu karta: garbigune sarea

ESKAINTZEN DITUGUN ZERBITZUAK

 1. ZERBITZUAREN PLANIFIKAZIOA: Etxeko eta asimilagarri diren hondakinen gaikako bilketa-zerbitzu mota definitzea eta planifikatzea, erabiltzaileen beharrizanei eta haiek espero dutenari egokia dena.
 2. HONDAKINEN BILKETA: Gaika biltzen dira ezarritako guneetan (Garbiguneak) herritarrek uzten dituzten hondakinak. Hondakinok modu egokian kudeatzen dira, ingurumen-inpaktua gutxitzeko eta lehengaiak aurrezten laguntzeko.
 3. HONDAKINAK KENTZEA: Erabiltzaileek Garbiguneetan utzitako hondakinak era egoki batean garraiatzen eta tratatzen dira.

Zerbitzuei dagokion arautegia eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak kontsulta ditzakezu zerbitzu-karta osoan:

www.garbiker.bizkaia.eus

GURE KONPROMISOAK

GURE KONPROMISOAK

 1. Garbiguneetako erabiltzaileei arreta atsegin eta profesionala ematea, asebetetze inkestan batez beste 8,5 baino gehiagoko puntuazioa lortuz.
 2. Garbiguneen erabiltzaileei hondakinen birziklatzeari buruzko informazio egokia ematea, asebetetze inkestan batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortuz.
 3. Erabiltzaileei hondakinak uzten laguntzea, asebetetze inkestan batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortuz.
 4. Garbiguneen %100 egoera onean, garbi, zainduta eta behar bezala mantenduta edukitzea, asebetetze inkestan batez beste 8,5 baino gehiagoko puntuazioa lortuz.
 5. Hondakinen edukiontzien %100 seinaleztatzea, bertan utzi beharreko hondakinen izenarekin eta irudiarekin.
 6. Garbiguneen % 100 non dauden jakinaraztea, Garbikerren webgunearen bidez (helbidea eta koordenatuak).
 7. Garbiguneen funtzionamendu-araudia, ordutegia eta irekitze-egunak edukitzea, Garbiguneetan bertan eta Garbikerren webgunean.
 8. Garbigune mugikorreko zerbitzua izatea, asebetetze inkestan batez beste 7,5 baino gehiagoko puntuazioa lortuz.
 9. Urtean bi astez, gutxienez, garbigune mugikorraren zerbitzua izatea atxikitutako udalerri guztietan.

NOLA NEURTZEN DITUGU

 1. Erabiltzaileek langileen aldetik jasotako arretari dagokionez lortutako asebetetze maila baloratuz.
 2. Erabiltzaileek birziklatzeko informazioari dagokionez lortutako asebetetze maila baloratuz.
 3. Erabiltzaileek edukiontzien irisgarritasunari dagokionez lortutako asebetetze maila baloratuz.
 4. Erabiltzaileek garbiguneen ordena, garbitasuna eta mantenuari dagokionez lortutako asebetetze maila baloratuz.
 5. Seinaleztatutako edukiontzien ehunekoa (%).
 6. Garbikerren webgunean agertzen diren Garbigune kokapenen ehunekoa (%).
 7. Garbiguneen funtzionamendu-araudia eskuragarri duten garbiguneen ehunekoa (%).
 8. Erabiltzaileek garbigune mugikorrari dagokionez lortutako asebetetze maila baloratuz.
 9. Garbigune mugikorraren zerbitzua eskuragarri duten udalerrien ehunekoa (%).

Konpromisoen betetze-maIla urtero argitaratzen da hemen: www.garbiker.bizkaia.eus

Konpromisoak ez betetzeagatik edozein kexa edo iradokizun aurkez daiteke Garbiguneetan bertan e-mail bidez garbiker@bizkaia.eus edo 94 403 40 90 telefonoan. Gehienez ere 15 eguneko epean erantzungo dira.

Zuzentzeko eta konpentsatzeko neurriak kontsulta daitezke zerbitzukartaren dokumentu osoan.

ZERBITZU KARTAREN ARDURA DUEN UNITATEA

Garbiker M.P. A.B., S.A.

Itzuli