• Informazio publikoa jasotzeko zure eskubidea urratua izan dela uste baduzu, eskaera ezetsi dizutelako edo zure eskaera zati batean soilik onartu dizutelako, erreklamazio bat aurkez dezakezu Erreklamazioen Batzordearen aurrean, hilabeteko epean eta esteka honen bidez.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Ez baldin badakizu zer saili helarazi behar diozun eskaera, ez kezkatu. Administrazioak eskabideak desbideratzeko sistema bat dauka. Sistema horren bidez, eskabidea  organo desegokian aurkeztuz gero, organo horrek dagokion organo eskumendunari helaraziko dio eskabidea.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Hamabost egunetan erantzuteko konpromisoa daukagu, informazioa eskuratzeko eskabidea erregistratzen denetik zenbatzen hasita.

  Dena dela, beste hamabost egunez luzatu ahal izango da, eskatzen den informazioaren bolumenak edota konplexutasunak hala eskatzen badute.

  Aparteko egoeretan, beste hamabost egunez luzatu ahal izango da epe hori, betiere Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordeak baieztatzen badu.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Pertsona fisiko eta juridiko orok informazio publikoa lortzeko eskaera egiteko eskubidea dauka.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Informazio publikotzat jotzen dira edozein euskarri edo formatutan dauden edukiak ala agiriak, administrazioaren edo gardentasun legearen menpeko gainerako subjektuen esku badaude, eta beren funtzioak erabiliz egin edo eskuratu badituzte.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Pertsona orok informazio publikoa jasotzeko duen eskubidea da.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Legeak dio informazioak eguneratuta egon behar duela; horrenbestez, informazioa eguneratzeko aldizkakotasuna informazioaren izaeraren araberakoa izango da.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Gardentasunari buruzko legeak derrigortutako subjektuek euren jardueraren gardentasuna bermatzeko aldizka argitaratu behar duten informazio eguneratua da.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Gardentasun atarian: www.gardentasuna.bizkaia.eus

  Webgune horren bidez Bizkaiko Foru Aldundiari eta foru erakundeei buruzko informazioa eskuratu daitekePublizitate aktiboari buruzko atala informazio-bloke hauetan antolatuta dago informazio instituzionala; informazio juridiko-normatiboa; ekonomiari, finantzei eta ondareari buruzko informazioa; kontratazioa eta diru-laguntzak; zerbitzuak eta politika sektorialak, eta giza baliabideak.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Informazio publikoa eskuratzeko eskubideak herritarrei oinarrizko informazioa emate hutsa gainditzen duen informazioa hartzen du, batez ere, eta lotura estua du baliabide publikoen erabilerarekin eta erabilera horren eraginarekin. Halaber, eskubide bat denez, eskatzaileak babes juridiko berezia du.

  Adibide praktiko bat: informazio publikoa eskuratzeko eskubideaz ari gara programa edo zerbitzu jakin baten kostuaren berri izan nahi dugunean, haren eraginaren adierazleak edo herritarren poztasun maila ezagutu nahi ditugunean. Bestalde, zerbitzu batean sartzeko modua (non eta zer ordutan hartu ahal gaituzten, zer agiri aurkeztu behar dugun...) jakin nahi badugu, herritarrei informazioa eta laguntza emateko zerbitzuaz ari gara. Zerbitzu hori kalitate eta berme handienekin eman beharko da ere, baina ez dauka informazio publikoa eskuratzeko eskubideak daukan babes juridiko berezia.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Ez. Herritarrek badute informazioa beste bide batzuetatik jasotzeko eskubidea ere. Hala ere, online kanalari eman behar zaio lehentasuna, izapideak azkarrago egiteko aukera ematen duelako eta paperaren erabilera murriztuko duen edo espedientearen egoeraren trazabilitatea hobetuko duen administrazio publikoa lortzen laguntzen duelako.

  Zehazki, badago informazio publikoa eskuratzeko eskubidea aurrez aurre baliatzeko aukera, Aldundiak horretarako dituen erregistroetan. Kasu horretan, Laguntza zerbitzuaren laguntza jaso ahalko da edozein zalantza edo beharrizanen aurrean. Halaber, postaz (posta ziurtatua) baliatu ahal da eskubide hori.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Ez, ez da interesik arrazoitu edo justifikatu behar informazio publikoa eskatzeko. Edonola ere, eskaera zehatza bada, eskatzen dena hobeto ulertzen eta erantzuna prestatzen lagundu ahal du.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Bai, ere. Hauek dira herritarren betebehar nagusiak:

  • Eskatzen den informazioa ahalik eta gehien zehaztea.
  • Fede onaren printzipioaren arabera jardutea, eta materialki eta denborari dagokionez neurriz kanpokoak diren eskabideek ez aurkeztea.
  • Informazio jakin bat eskuratzeko ebazpen bat ematen bada, ebazpen horretan ezarritako baldintzak eta eskakizunak betetzea

  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Bai, eta hala ezartzen du indarrean dagoen arautegiak.

  Muga nagusia da Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan jasota dauden izaera pertsonaleko datuekiko eta hirugarrenen interesekiko begirunea bermatzea. Interes hauetaz ari gara: jabetza industriala eta intelektuala, lanbide-sekretua…

  Horrez gainera, erakundeen ikuspuntutik, eta, kasu honetan, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta foru-sektore publikoaren ikuspuntutik, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen mugen barruan, Bizkaiko Lurralde Historikoko interes ekonomikoei eta merkataritzakoei eragiten dien informazioa ez ematea justifikatu ahal izango da.

  Halaber, indarrean dagoen arautegiaren arabera, informazio publikoa eskuratzeko eskabideak ez dira izapidetzeko onartuko informazio hori prestatze-prozesuan dagoenean edo argitaratze orokor bat egiteko denean, edo informazioa osagarria, instrumentala edo laguntzekoa denean, besteak beste.

  Edonola ere, informazioa ez ematea salbuespena izango da, eta ez erregela. Gainera, proportzionaltasunez aplikatuko da, babestu nahi den eskubidearen arabera doituta, eta ebazpen arrazoitua eman beharko da.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Gardentasunerako eskubidea Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legearen bidez arautu da batez ere. 19/2013 Legeak aukera ematen die autonomia erkidegoei haien arauak garatzeko.

  Bizkaiko Foru Aldundiaren kasuan, Bizkaiko Gardentasunari buruzko Foru Arauak Aldundiaren eta foru-sektore publikoko erakundeen betebeharrak zehaztu eta gehitzen ditu.

  Gardentasunaren arloko oinarrizko kontzeptuak eta arautegia atalean, Bizkaiko Foru Aldundian eta foru-sektore publikoko erakundeetan gardentasuna arautzen duten arauen testu osoak ikusteko aukera izango duzu.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

  • Indarrean dagoen arautegiak ezarritako publizitate aktiboaren edukiak argitaratzea, gutxienez.
  • Bizkaiko Foru Aldundiak eta erakunde publikoek nik eskatutako informazioa indarrean dagoen arautegiak ezarritako epeetan ematea eta eskabidean adierazitako forman eta formatuetan jasotzea, aukera hori ezinezkoa denean eta horretarako arrazoiak azaltzen direnean izan ezik.
  • Eskuratu nahi den informazioa osorik edo haren zati bat ukatzen denean, horren arrazoiak ezagutzea.
  • Foru arauak eta gardentasunaren arloko gainerako arautegiak ematen dizkidaten eskubideen berri jasotzea eta informazio publikoa eskuratzeko nire eskubidearen benetako eraginkortasuna bermatzeko aholkularitza jasotzea.

  Horrez gainera, informazio hori argi eta ulertzeko moduan idatzita egon beharko da.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Ezarritako epean erantzunik jasotzen ez baduzu, zure eskaera ezetsia izan dela ulertuko da.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Informazioa eskuratzeko eskubideak muga batzuk ditu; muga horien xedea honako hau da: publikoa izan behar ez duen informazioa babestea, publikoa izanez gero pertsona bati edo interes publikoari kalte egin diezaiokeelako.

  Legeak aurreikusitako kasuetan informazioa jasotzeko eskaera ezesten bada, modu arrazoituan egin beharko da.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Zati batean eskubidea mugatzen duen arrazoiren baten menpe dagoen informazioa eskatzen den kasuetan, eskaera partzialki onartuko da; horiek horrela, informazioaren zati bat baino ez da emango eta eskatzaileari  adieraziko zaio zer informazio gorde den isilpean.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Administrazioak eskatzaileari eskatuko dio hamar eguneko epean eskaeraren edukia argitu dezala. Eskatzaileak ez badu bere eskaera epe barruan zehazten, prozeduran atzera egin duela ulertuko da eta artxibatu egingo da.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez

 • Oso erreza da. Formulario bat baino ez da bete behar, aurrez aurre edo telematikoki (sinadura elektronikoarekin) aurkez daitekeena.

  Kontsulta ezazu esteka hau.


  BALIAGARRIA IRUDITU ZAIZU ERANTZUN HAU? BAI

  165 karaktere gehienez