INFORMAZIO JURIDIKO-NORMATIBOA

Besteak beste, indarrean dagoen informazioa, araudi bateratua barne, zein ekainaren 15eko 87/2021 Foru Dekretuaren bitartez araututa dagoen xedapen orokorrak egiteko prozeduraren arabera Bizkaiko Foru Aldundian egiten ari den araudia eskaintzen du, eta baita urteko araudi plana eta garrantzi juridikoa duen beste informazio batzuk ere eskaintzen ditu.

Erakundearen araudia, prestatzen ari dena

Erakundearen araudia, indarrean dagoena

 • Bizkaiak eskumena duen arloei buruzko foru-arauak Batzar Nagusiek egiten dituzte. Beraz, araugintza-ahala dute. Foru-arauak estatuaren legeen baliokideak lirateke.

  Batzar Nagusiek Foru Aldundiari eskuordetu ahal izango diote foru-arauaren maila bera duten arauak emateko aukera, otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauan xedatutako gaien arloen kasuan izan ezik. Arauok foru-dekretu arauemaileak dira.

  Foru-arauak eta Foru-dekretu arauemaileak maila juridiko bera duten arauak dira.

  Xedapen orokorren hierarkia hau da:

  1. Batzar Nagusiek egiten dituzten foru-arauak
  2. Foru Aldundiaren foru-dekretuak.
  3. Foru-diputatuen foru-dekretuak
  4. Foru-diputatuen foru-aginduak

  Administrazio-xedapen orokor guztiak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, eta argitaratu eta 20 egunera jarriko dira indarrean, kontrakoa xedatzen ez bada.

 • Zer da araudi bateratua?

  Ohikoa da legeak, onartu ondoren, aldaketa sozial, ekonomiko edo bestelakoengatik aldatu edo zuzendu behar izatea, unean uneko egoerara egokitzeko.

  Araudi bateratua bateratze-prozesuan lege-testu bakarrean aldaketa eta zuzenketa guztiak jaso dituena da. Arau bateratu bakoitzaren edukian, gehitutako alderdi guztien zerrenda jasotzen da.

  Atal honetan, BFAren araudi bateratuari buruzko informazio guztia aurkituko duzu, honela sailkatuta:

  1. Foru-sail bakoitzaren araudi bateratua
  2. Foru-sail guztiei eragiten dien araudi bateratua
  3. Administrazio elektronikoarekin zerikusia duen araudi bateratua

  Informazoa Bilatu arauaren izenburuko hitz bat edo bat baino gehiago. Hitz horiek komatxo artean joan beharko dira. Adibidea: "26/2010 FA"

  Xedapen mota

  Kargatzen…

  Ogasuna eta Finantzak sailari buruzko araudi bateratua haren webgunean dago.

  Ohar juridikoa: Orrialde hauetako testuak dokumentu-tresna gisa erabiltezko dira. Testuok ez dute inolako balio juridikorik. Lege-ondorek aztertzeko, begiratu Bizkaiko Aldirazki Ofizialean argiratutako testuak.

Garrantzi juridikoa duen informazioa

Urteko Arau-plana