INFORMAZIO JURIDIKO-NORMATIBOA

Besteak beste, indarrean dagoen zein egiten ari den araudiari, jendaurreko erakustaldian dauden dokumentuei eta ondorio orokorrak dituzten Gobernu Kontseiluaren erabakiei buruzko informazioa eskaintzen du.

Erakundearen araudia, prestatzen ari dena

Erakundearen araudia, indarrean dagoena

Garrantzi juridikoa duen informazioa

Urteko Arau-plana

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bidez Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen da, eta 4. artikuluan xedatutakoaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak urtero onartu eta argitaratuko du arau-plan bat, hurrengo urteko ekitaldian onartzeko proposatuko diren araugintza-ekimenekin eta erregelamenduzko ekimenekin. Plan horretan informazio hau jasoko da, gutxienez: xedapenaren izena eta maila, lortu nahi diren helburuak, onartzeko aurrez ikusitako epeak eta aurretiazko kontsulta publikoaren izapidea eta entzunaldiaren eta informazio publikoaren izapidea egin behar diren ala ez.

    Zentzu horretan, Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2020. urteko arau-plana onartu zuen 2019ko abenduaren 17an. Formatu irekian ere dago eskuragarri opendataBizkaia web orrian: UAP