INFORMAZIO JURIDIKO-NORMATIBOA

Besteak beste, indarrean dagoen informazioa, araudi bateratua barne, zein ekainaren 15eko 87/2021 Foru Dekretuaren bitartez araututa dagoen xedapen orokorrak egiteko prozeduraren arabera Bizkaiko Foru Aldundian egiten ari den araudia eskaintzen du, eta baita urteko araudi plana eta garrantzi juridikoa duen beste informazio batzuk ere eskaintzen ditu.

Erakundearen araudia, prestatzen ari dena

Erakundearen araudia, indarrean dagoena

 • Batzar Nagusiek arautze-ahala dute, eta eskumena dute Autonomia Estatutuaren arabera eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoen Foru Erakundeen arteko harremanei buruzko Legearen arabera lurralde historikoen eskumenekoak diren gaiei buruzko foru-arau orokorrak ematea.

  Batzar Nagusiek Foru Aldundiari eskuordetu ahal izango dizkiote foru-arauaren maila duten arau-xedapenak emateko eskumenak, foru-dekretu arauemaileak deritzenak, otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauan xedatutako gaien arlokoak izan ezik.

  Xedapen orokorrek arau-hierarkia honi jarraituko diote:

  Administrazio-xedapen orokor guztiak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, eta argitaratu eta 20 egunera jarriko dira indarrean, besterik xedatzen ez bada.

  Batzar Nagusien eta Foru Aldundiaren egintzak xedapen orokorrak ez badira, erabakiak izango dira.

  Ahaldun Nagusiaren eta foru-diputatuen ebazpenek xedapen orokorren forma bera hartuko dute.

  1. Batzar Nagusien foru-arauak.
  2. Foru Aldundiaren foru-dekretuak.
  3. Ahaldun Nagusiaren foru-dekretuak.
  4. Sailetako titular diren foru-diputatuen foru-aginduak.
 • Jarraian Bizkaiko Foru Aldundian indarrean dagoen araudi bateratua (azken eguneratzeak barne) dago eskuragarri.

  Informazoa Bilatu arauaren izenburuko hitz bat edo bat baino gehiago. Hitz horiek komatxo artean joan beharko dira. Adibidea: "26/2010 FA"

  Xedapen mota

  Kargatzen…

  Ogasuna eta Finantzak sailari buruzko araudi bateratua haren webgnean dago.

  Ohar juridikoa: Orrialde hauetako testuak dokumentu-tresna gisa erabiltezko dira. Testuok ez dute inolako balio juridikorik. Lege-ondorek aztertzeko, begiratu Bizkaiko Aldirazki Ofizialean argiratutako testuak.

Garrantzi juridikoa duen informazioa

Urteko Arau-plana