Zerbitzu karta: BEAZ I+G+Bgatiko zerga kenkariak

GURE ZERBITZUAK

Eskaerak kudeatzea I+G+B (Ikerketa, garapena eta berrikuntza) arloko jarduerei buruzko kalifikazio txostenak igortzeko, zerga egoitza Bizkaian duten enpresek kenkariak lor ditzaten Sozietateen gaineko Zergan.

Zerbitzuei dagokion arautegia eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak kontsulta ditzakezu zerbitzu karta osoan: BEAZ I+G+Bgatiko zerga kenkariak - Dokumentu teknikoa (RTF 2,17 MB)

GURE KONPROMISOAK

GURE KONPROMISOAK

 1. Zerga kenkarien bitartez sustatu eta bultzatzea Bizkaiko enpresen I+G+B arloko jarduerak; asebetetze inkestan, batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
 2. Informazioa eta orientabideak ematea izapideak egiteko behar diren dokumentuei buruz; asebetetze inkestan, batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
 3. Informazioa ematea enpresei Ikerketa eta Garapen jarduerengatio kenkariei buruz; asebetetze inkestan, batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
 4. Informazioa ematea enpresei berrikuntza teknologikoaren arloko jarduerengatio kenkariei buruz; asebetetze inkestan, batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
 5. Informazioa ematea enpresei eskatutako prozedurak nola izapidetu behar diren argitzeko; asebetetze inkestan, batez beste, 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
 6. Informazioa ematea enpresei eskatutako prozeduren balorazioari buruz; asebetetze inkestan, batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
 7. Informazioa ematea enpresei eskatutako prozeduren errekerimenduari buruz; asebetetze inkestan, batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
 8. Informazioa ematea enpresei eskatutako prozeduren ebazpenari buruz; asebetetze inkestan, batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
 9. Informazioa ematea enpresei izapideak egiteari buruz; asebetetze inkestan, batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.

NOLA NEURTZEN DITUGU

 1. Enpresen asebetetze maila balioztatuz zerga kenkariak Bizkaiko enpresen I+G+B arloko jardueren pizgarri eta sustapen gisa aplikatzeari dagokionez.
 2. Enpresen asebetetze maila balioztatuz izapidetu beharreko dokumentuei buruz jasotako informazioari eta orientabideei dagokienez.
 3. Enpresen asebetetze maila balioztatuz ikerketa eta garapen jarduerengatio kenkariei buruz jasotako informazioari dagokionez.
 4. Enpresen asebetetze maila balioztatuz berrikuntza teknologikoaren arloko jarduerengatio kenkariei buruz jasotako informazioari dagokionez.
 5. Enpresen asebetetze maila balioztatuz eskatutako prozedurak izapidetzeko moduari buruz jasotako informazioari dagokionez.
 6. Enpresen asebetetze maila balioztatuz eskatutako prozeduren balorazioari buruz jasotako informazioari dagokionez.
 7. Enpresen asebetetze maila balioztatuzeskatutako prozeduren errekerimenduari buruz jasotako informazioari dagokionez.
 8. Enpresen asebetetze maila balioztatuz eskatutako prozeduren ebazpenari buruz jasotako informazioari dagokionez.
 9. Enpresen asebetetze maila balioztatuz izapideak egiteari buruz jasotako informazioari dagokionez.

Urtero konpromiso horien betekizun maila webgune hauetan argitaratzen da:

Konpromisoak ez betetzeagatik egin nahi diren kexak, erreklamazioak edota iradokizunak bideratu daitezke www.beaz.bizkaia.eus webgunearen bidez (inprimakia Harremana atalean), baita arreta bulegoetan eta BFAk horretarako dituen bideak erabiliz ere. Gehienez 15 egun balioduneko epean erantzungo dira.

Zuzendu eta konpentsatzeko neurriak kontsulta daitezke Zerbitzu Kartaren testu osoa biltzen duen dokumentuan.

ZERBITZU KARTAREN ARDURA DUEN UNITATEA

BEAZ

Itzuli