KONTRATAZIOA ETA DIRULAGUNTZAK

Kontratuei, sinatutako hitzarmen eta kudeaketa-gomendioei, emandako diru-laguntzei eta eskuragarri dauden administrazio-prozedura elektronikoei buruzko informazioa eskaintzen du.

Kontratuak

 • Bizkaiko Ordezkaritza SELAEren menpekoa denez, ez du kontratu handirik.

 • Kontratu gutxi direla eta, Ordezkaritza honek ez du kontratazio-organorik.

 • Lan-jarduerarako zerbitzuen hornitzaileak adierazten dira.

  2019ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko kontratu txikiak

  Atzealdea

 • 2016tan eta 2015etan hiru kontratu, eta 2014ko bi daude.

  2018etan eta 2017tan bederatzi kontratu daude.

 • “Sektore Publikoko Kontratuen Legearen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak eta ahalmen adjudikatzailea duten foru sektore publikoko erakundeek obra, hornidura, zerbitzu, obra eta zerbitzuko emakida kontratuei dagozkien prestazioak gauzatzeko agindua eman diezaiekete haiek ez diren beste pertsona juridiko bati (zuzenbide publikokoa edo pribatukoa), eta 9/20017 Legeak 32. artikuluan xedatutakoa bete beharko du, betiere erabiltzen duten pertsona juridikoak haiekiko bitarteko propio pertsonifikatuaren kalifikazio juridikoa merezi badu. Legean ezarritako baldintzak betetzen dituen enkargua ez da kontratua izango.

  Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko 40/2015 Legean eta Sektore Publikoko Kontratuen 9/20017 Legean araututakorekin bat etorriz, honako hauek jotzen dira BFAren bitarteko propio pertsonifikatutzat: “INTERBIAK S.A.U., AZPIEGITURAK S.A.U., LANTIK S.A., ZUGAZTEL S.A., GARBIKER A.B. S.A. ETA BIZKAIKO BASALAN S.A.

Hitzarmenak eta kudeaketa aginduak

 • Bizkaiko Ordezkaritzak ez du hitzarmenik egiten, SELAEk berak tramitatzen ditu Madrilen.

 • Erakunde honek ez du kudeaketa-mandaturik jasotzen, zerbitzuak emateko merkataritzako kontratu-erlazioa baitu SELAE rekin.

 • “Kudeaketa agindua da administrazio organoek edo zuzenbide publikoko erakundeek zuzenbide publikoko beste organo edo erakunde batzuei (administrazio berekoak edo beste batekoak) enkargatzea (agintzea) jarduera material edo teknikoak egin ditzaten, betiere beren eskumenen artean jarduera horiek badaude (eraginkortasun arrazoiengatik) edo hori egiteko baliabide tekniko egokiak ez badaude.

  Kudeaketa aginduen helburua ez dira izango sektore publikoko kontratuen legerian araututako kontratuen prestazio propioak. Kasu horretan, haren izaera eta araubide juridikoa lege honetan ezarritakoaren araberakoak izango dira.”

Urteko Kontratazio Plana

 • Entitate honek, 9/2017 azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen ezarpenen arabera, argitaratu beharreko kontraturik ez du aurreikusten urteko kontratazio planean.