KONTRATAZIOA ETA DIRULAGUNTZAK

Informazio zehatza ematen du sinatutako kontratu eta kontratu txikiei buruz, sinatutako hitzarmen, kudeaketa-agindu eta enkarguei buruz, emandako diru-laguntzei buruz zein eskuragarri dauden administrazio-prozedura elektronikoei buruzko informazioa ere.

Kontratuak

Hitzarmenak eta kudeaketa aginduak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak zein beste erakundeek Lantiki buruturiko enkarguak.

    “Sektore Publikoko Kontratuen Legearen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak eta ahalmen adjudikatzailea duten foru sektore publikoko erakundeek obra, hornidura, zerbitzu, obra eta zerbitzuko emakida kontratuei dagozkien prestazioak gauzatzeko agindua eman diezaiekete haiek ez diren beste pertsona juridiko bati (zuzenbide publikokoa edo pribatukoa), eta 9/20017 Legeak 32. artikuluan xedatutakoa bete beharko du, betiere erabiltzen duten pertsona juridikoak haiekiko bitarteko propio pertsonifikatuaren kalifikazio juridikoa merezi badu. Legean ezarritako baldintzak betetzen dituen enkargua ez da kontratua izango.

    Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko 40/2015 Legean eta Sektore Publikoko Kontratuen 9/20017 Legean araututakorekin bat etorriz, honako hauek jotzen dira BFAren bitarteko propio pertsonifikatutzat: “INTERBIAK S.A.U., AZPIEGITURAK S.A.U., LANTIK S.A., ZUGAZTEL S.A., GARBIKER A.B. S.A. ETA BIZKAIKO BASALAN S.A.

    pdf Enkarguak (pdf 242 KB)

Emandako dirulaguntzak

  • Diru-laguntzak eta laguntza publikoak Herri Administrazio eta Erakundeen Harreman Sailaren bidez ematen dira, zeinari adskribatuta dagoen entitatea. Lantik, A.B.-k ez du diru-laguntzarik ematen.