EKONOMIARI, FINANTZEI ETA ONDAREARI BURUZKO INFORMAZIOA

Aurrekontuak

Aurrekontu-betetzea

Defizita eta zorpetzea

Urteko kontuak

Hornitzaileei ordaintzea

Ondasunak eta eskubideak