KONTRATAZIOA ETA DIRULAGUNTZAK

Kontratuei, sinatutako hitzarmen eta kudeaketa-gomendioei, emandako diru-laguntzei eta eskuragarri dauden administrazio-prozedura elektronikoei buruzko informazioa eskaintzen du.

Kontratuak

 • 2019ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko txikiak ez diren kontratuak

  Atzealdea

 • Egoitza eta helbidea BizkaiKOA erakundearena da

  Maria Díaz de Haro, 11 – 1ºplanta. 48013 Bilbao.

  Telefonoa: 94.406.60.83

  bizkaikoa@bizkaia.eus

  Kontratazio-mahaian erakundeko Administrazio Kontseiluko kideak egongo dira:

  • Kontratazio-mahaiko presidentea Kulturako oraingo Foru-Diputatua da, Leixuri Arrizabalaga Arruza.
  • Kontratazio-mahaiko presidenteordea Kulturako oraingo Zuzendari Nagusia da, Begoña de Ibarra Zuazo.

  Kontratazio-mahaiko kideak honako hauek dira:

  • Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendari Nagusia, Ohiane Aguirregoitia Martínez.
  • Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen Zuzendari Nagusia, Aitor Cobo Presilla.
  • Euskera eta Kulturako Zerbitzu Orokorren burua, Asier Haza del Cerro

  Kontratazio-mahaiko idazkaria BizkaiKOA Erakundearen Zuzendari Kudeatzailea da, Asier Madarieta Juaristi.

  Mahaiak erabakiak hartuko ditu 50.000 €-ko kopurua (BEZa sartu gabe) gainditzen duten kontratuei buruz, kontratuak esleitzeko eta emateko dagokion erabakitze-esparruan, eta eskumen esklusiboa eta baztertzailea izango du alderdi horretan.

 • 2019ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko kontratu txikiak

  Atzealdea

 • “Sektore Publikoko Kontratuen Legearen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak eta ahalmen adjudikatzailea duten foru sektore publikoko erakundeek obra, hornidura, zerbitzu, obra eta zerbitzuko emakida kontratuei dagozkien prestazioak gauzatzeko agindua eman diezaiekete haiek ez diren beste pertsona juridiko bati (zuzenbide publikokoa edo pribatukoa), eta 9/20017 Legeak 32. artikuluan xedatutakoa bete beharko du, betiere erabiltzen duten pertsona juridikoak haiekiko bitarteko propio pertsonifikatuaren kalifikazio juridikoa merezi badu. Legean ezarritako baldintzak betetzen dituen enkargua ez da kontratua izango.

  Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko 40/2015 Legean eta Sektore Publikoko Kontratuen 9/20017 Legean araututakorekin bat etorriz, honako hauek jotzen dira BFAren bitarteko propio pertsonifikatutzat: “INTERBIAK S.A.U., AZPIEGITURAK S.A.U., LANTIK S.A., ZUGAZTEL S.A., GARBIKER A.B. S.A. ETA BIZKAIKO BASALAN S.A.

 • “De acuerdo con la ley 9/20017 de Contratos del Sector Público, La Diputación Foral de Bizkaia y las entidades del sector público foral que tengan la consideración de poderes adjudicadores pueden encargar la ejecución de prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios a otra persona jurídica distinta a ellos (de derecho público o de derecho privado), con sujeción a lo dispuesto en el art. 32 de la ley 9/20017, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos. El encargo que cumpla los requisitos establecidos en la ley no tendrá la consideración de contrato.

  De acuerdo con lo regulado en la ley 40/2015 de Régimen jurídico del Sector Público y la ley 9/20017 de contratos del sector público tienen la consideración de medios propios personificados de la DFB los siguientes: INTERBIAK S.A.U., AZPIEGITURAK S.A.U., LANTIK S.A., ZUGAZTEL S.A., GARBIKER A.B. S.A. Y BIZKAIKO BASALAN S.A.

Hitzarmenak eta kudeaketa aginduak

Emandako dirulaguntzak

 • Diru-laguntzak eta laguntza publikoak Euskara eta Kultura Departamentuaren bidez ematen dira, zeinari adskribatuta dagoen entitatea.