DATUEN BABESA

Datuen babesa pertsona fisiko guztiek duten oinarrizko eskubidea da.

Eskubide horrek esan nahi du edozein pertsonak kontrola dezakeela bere datu pertsonalen erabilera.

Kontrol horrek saihesten du beste edonork gure datuen erabileraren bidez gure intimitateari, eskubideei eta oinarrizko askatasunei eragiten dien informazioa izatea.

Datuak babesteko eskubidea Espainiako Konstituzioaren 18. artikuluan dago jasota: Legeak informatikaren erabilera mugatuko du, herritarren ohorea eta norberaren eta familiaren intimitatea bermatzeko eta haien eskubideak erabat baliatzeko.

ARAUDIA eta DBO

Erreglamendua (EB) 2016/679

El Datuak babesteko erregelamendu orokorra (DBEO) Europar Batasun osoan zuzenean aplikatzen den araudia da. Horren bidez pertsona fisikoak bere datu pertsonalen tratamendutik eta zirkulazio asketik babesten dira. BAO: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

3/2018 Lege organikoa, abenduaren 5ekoa

Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak estatu mailako legea da, horren bidez ordenamendu juridiko nazionala Europako araudira egokitzen du eta herritarren eskubide digitalak bermatzen ditu. BAO: https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf

DBO

Gobernu Kontseiluaren Erabakiak (2018ko maiatzaren 15a) sortzen, izendatzen eta arautzen du Bizkaiko Foru Aldundiko eta sektore publikoko foru erakundeen DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIAREN irudia.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (BAO) argitaratu zen (99. zenbakia, 2018ko maiatzaren 24a) eta Datuak Babesteko Euskal Agentziari (DBEA) jakinarazi zitzaion modu ofizialean.

Harremana

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta foru erakundeen datuen tratamenduari buruzko kontsulta guztiak HONA

Datu Pertsonalen Tratamendu Jardueren Erregistroa

Sarrera

Bizkaialde Fundazioa foru-entitateak datu pertsonalen tratamendu-jardueren erregistroa (aurrerantzean, TJE) argitaratu du. TJE foru erakundean datu pertsonalen tratamendu-jarduerak gauzatzean, datu pertsonalen multzo egituratuari buruzko informazio guztiaren inbentario edo erregistroa da. Bertan harremanetan jartzen den pertsonen datuak edo erakundearen zerbitzu, jarduera eta prestazioak erabiltzen dituztenenak daude.

Datuen Tratamendu Jardueren Erregistroa

pdf Tratamendu Jardueren Erregistroa (pdf 424 KB)