INFORMAZIO INSTITUZIONALA

Erakundearen organigramari, eginkizunei, estatutuei eta barne-antolamendurako araudiari buruzko informazioa eskaintzen du, bai eta goi-kargudunei eta behin-behineko langileei buruzkoa ere.

Erakundeari buruzko oinarrizko datuak

 • BIZKAIKO BASALAN, A.B. (S.A.) (Kide Bakarreko Sozietatea), Bilbon sortu zen 1988ko Apirilaren 7an. Bizkaiko Merkataritza Erregistroan dago inskribatuta. Merkataritzako Foru Sozietate honen helburua Bizkaiko lurralde historikoan era guztietako baso - lanak eta natura zaintzeko lanak planeatzea, hobetzea eta betetzea da.

  Sozietatearen helburuak erantsitako artxiboan daude.

 • Sozietatea Sozietate Publikoa da, eta Toki Araubideari buruzko Legean eta Toki Erakundeen Zerbitzuei buruzko araudian jasotako arauak bete behar ditu.

  Estatutuak erantsitako atxiboan daude.

  • Batzar Nagusia

   Bizkaiko Foru Aldundiko Konseilua.

  • Admistrazioko Konseilua

   Lehendakaria: Iraunkortasuna eta Ingurune naturala saileko Foru Diputatu Anderea, Elena Unzueta Torre.

  Enpresaren Organigrama erantsitako artxiboan dago.

Goi-kargudunak