INFORMAZIO INSTITUZIONALA

Erakundearen organigramari, eginkizunei, estatutuei eta barne-antolamendurako araudiari buruzko informazioa eskaintzen du, bai eta goi-kargudunei eta behin-behineko langileei buruzkoa ere.

Erakundeari buruzko oinarrizko datuak

 • BIZKAIKO BASALAN, A.B. (S.A.), M.P. (Kide Bakarreko Sozietatea), Bilbon sortu zen 1988ko Apirilaren 7an. Bizkaiko Merkataritza Erregistroan dago inskribatuta. Merkataritzako Foru Sozietate honen helburua Bizkaiko lurralde historikoan era guztietako baso - lanak eta natura zaintzeko lanak planeatzea, hobetzea eta betetzea da.

  Sozietatearen helburuak erantsitako artxiboan daude.

  doc EGINKIZUNAK (doc 42 KB)

 • Sozietatea Sozietate Publikoa da, eta Toki Araubideari buruzko Legean eta Toki Erakundeen Zerbitzuei buruzko araudian jasotako arauak bete behar ditu.

  Estatutuak erantsitako atxiboan daude.

 • Bizkaiko Balanaren Gobernuko Organoa

  Bizkaiko Basalan, A.B. (S.A.), M.P.-k Soziedade Publikoko izaera dauka, bere akziodun bakarraren Bizkaiko Foru Aldundiaren Baliabide Propioa da, eta Tokiko Erregimenaren Oinarriak Erregulatzen dituen Legean eta Tokiko Korporazioen Zerbitzuen Araudian ezarten dizkion araudiaren menpe dago.

  Gobernuko organo gorena Administraziozko Kontseilua da, gaur egun ondorengoek osatzen dutela:

  • Presidentea: Amaia Antxustegi Ziarda, Iraunkortasuneko eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren Foru Diputatua
  • Presidenteordea: Arantza Atutxa Lejarreta, Nekazaritzako Zuzendari Nagusia
  • Idazkaria: Guillermo Ibarrondo Zamakona, Ez-Kontseilaria
  • Bokala: Aitor Cobo Presilla, Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen Zuzendari Nagusia
  • Bokala: Jon Larrea Arrutia, Berrikuntzarako eta Bideen Kudeaketarako Zuzendari Nagusia
  • Bokala: Pedro Luis Izaga Alonso, Larrialdiak Kudeatzeko eta Babe Zibilaren Zuzendari Nagusia
  • Bokala: Josu Bilbao Begoña, Ingurumeneko Sailaren Zuzendari Nagusia
  • Bokala: Ibon Oñate Zamalloa, Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabinetearen Nagusia
  • Batzar Nagusia

   Bizkaiko Foru Aldundiko Konseilua.

  • Admistrazioko Konseilua

   Lehendakaria: Iraunkortasuna eta Ingurune naturala saileko Foru Diputatu Anderea, Amaia Antxustegi Ziarda.

  Enpresaren Organigrama erantsitako artxiboan dago.

  ppt organigrama (ppt 114 KB)

Goi-kargudunak