INFORMAZIO INSTITUZIONALA

Erakundearen organigramari, eginkizunei, estatutuei eta barne-antolamendurako araudiari buruzko informazioa eskaintzen du, bai eta goi-kargudunei eta behin-behineko langileei buruzkoa ere.

Erakundeari buruzko oinarrizko datuak

 • APARKABISA merkataritzako foru sozietatearen helburua Bizkaiko Lurralde Historikoan ibilgailu astunentzat merkatugaien zentral integralak eta aparkalekuak sustatzea, gertutzea eta ustiatzea da. Sozietatearen jardueraren ardatza ondoko zerbitzu hauek ematean datza.

  Zerbitzuak

  • Aduana

   Datorren ekitaldian aduana zerbitzu hori eskaintzen jarraituko da eta hori horrela da erkidegoaren barruko mugak desagertzearekin batera egiten diren zerbitzuen kopurua nabarmen jaitsi arren.

  • Biltegi publikoa

   Egin diren kalkuluen arabera gure bezeroen kargen manipulazioa ere sartzen duen zerbitzu honek, 2016ko ekitaldian, berrezkuratu egingo du aurreko urteetan bezala era iraunkorrean hazteko joera hori.

  • Biltegiak eta bulegoak alokatzea

   Biltegi eta bulegoen erabileraren lagapenari ekiteko APARKABISAk ondoko azpiegitura hauek ditu:

   • 1. nabea. Horren azalera 10.000 m2–koa da biltegi modularretan eta beste 1.419 m2 bulegoetan
   • 2 . nabea. Horren azalera 5.052 m2–koa da biltegi modularretan eta beste 954 m2 bulegoetan.
   • 3 . nabea. Horren azalera 7.200 m2–koa da biltegi modularretan eta beste 952 m2 bulegoetan.
   • 4. nabea. Horren azalera de 5.260 m2-koa da.
   • SCASAGA - Konponketarako-tailerak,
    • Estalitako azaleradunak, 862 m2
    • Konponketarako-hondartza : 2.128 m2.
   • Jatetxe-Kafetegia : 1.128 m2.
   • Hiru solairu dituen eraikina Trapagarango Garraiogunean. Azalera, guztira, 2.485 m2-koa da.
   • Bulegoko Eraikina Bilboko Portu lurretan kokatuta, Zierbenan, honen azalera 1.140 m2 koa da. Eraikina hau ibilgailu zaulirako 400 plazakoa eta kafetegi bat dauka.
  • Kamioien parkinga

   Kapitulu honi dagokionez, 2015ko ekitaldiko okupazioa % 96koa izango da.
   Gaur egun APARKABISA sozietateak dituen aparkalekuen zuzkidura ondokoa da:

   • 1 znk. aparkalekua. Kokapena: Trapaga-Trapagarán. 219 plaza ditu.
   • 2 znk. aparkalekua. Kokapena: Valle de Trapaga-Trapagaran. 389 plaza ditu (9 plaza ditu kamioi-kozkailuentzat).
   • 6 znk. aparkalekua. Kokapena: Zierbena. 379 plaza ditu. Trailer kamioientzat, eta horien barruan 10 plaza kamioi-kozkailuentzat.
   • 7 znk. aparkalekua. Kokapena: Zierbena. Merkatugai arriskutsuetarako. 230 plaza ditu.
 • pdf Estatutuak (pdf 345 KB)

 • CONSEJO ADMINISTRACION APARKABISA

  • PRESIDENTA: Diputada de Transportes, Movilidad Sostenible de la DFB. Ilma. Sra. Dª. Sonia PÉREZ EZQUERRA
  • VICEPRESIDENTE: Director General de Transportes de la DFB. Sr. D. Antonio JARAICES SALAZAR
  • SECRETARIA: Concejala Ayto. BARAKALDO. Sra. Dª. Mónica ÁLVAREZ SOBRINO
  • VOCAL: Director General de Movilidad Sostenible de la DFB. Sr. D. Ángel ANERO MURGA
  • VOCAL: Directora General de Turismo de la DFB. Sra. Dª. Leire SÁEZ RÍOS
  • VOCAL: Director General De Régimen Jurídico y Función Pública del Dpto. Foral Administración Pública y relaciones Institucionales de la DFB. Sr. D. Cesar GONZÁLEZ DE HEREDIA MARURI
  • VOCAL: Director General de Finanzas, Presupuestos y Patrimonio de la DFB. Sr. D. Aitor COBO PRESILLA
  • VOCAL: Director General de Innovación y Gestión Viaria de la D.F.B. Sr. D. Jon Erraimunda LARREA ARRUTIA
  • VOCAL: Concejala Ayto. TRAPAGA. Sra. Dª. Nerea GARCÍA FERNÁNDEZ
  • VOCAL: Viceconsejero del Dpto. de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de G.V. Sr. D. Pedro MARCO DE LA PEÑA
  • VOCAL: Directora de Transportes del Dpto. de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de G.V. Sra. Dª. Mª Dolores DE JUAN DE MIGUEL
  • VOCAL: Representante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Sra. Dª. Nuria LEKUE SARATXO

Goi-kargudunak