KONTRATAZIOA ETA DIRULAGUNTZAK

Kontratuei, sinatutako hitzarmen eta kudeaketa-gomendioei, emandako diru-laguntzei eta eskuragarri dauden administrazio-prozedura elektronikoei buruzko informazioa eskaintzen du.

Kontratuak

 • 2018., 2019. 2020. eta 2021 urteetan, Sestao Bai, A.B.k ez du kontratu Txikiak ez diren bakar bat ere egin. 2022ean ez da aurreikusten kontratu txikiak ez direnik egitea.

  2019ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko txikiak ez diren kontratuak

  Atzealdea

 • Kontratazio Organoa sozietatearen administrazio kontseilua da eta kontratu txikietarako zuzendari kudeatzaileak ordezkatzen du.

  Ez dago egiturazko kontratazio mahairik; bere konposizioa beharrezkoa izanez gero, zehaztuko da, kontratazioaren izaeraren arabera.

  Egindako kontratazio mota kontuan hartuta azkeneko lau hiruhilekoetan ez da kontratazio mahaia egituratzerik behar izan.

 • Sestao Bai, S.A. 2017. urtearen amaieran merkataritzako foru sozietate bihurtu da eta atal honetako datuak 2018. urteaz gero azalduko dira. Kontratuei buruzko informazioa 2018 urtetik aurrera publikatuko da.

  2019ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko kontratu txikiak

  Atzealdea

 • “Sektore Publikoko Kontratuen Legearen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak eta ahalmen adjudikatzailea duten foru sektore publikoko erakundeek obra, hornidura, zerbitzu, obra eta zerbitzuko emakida kontratuei dagozkien prestazioak gauzatzeko agindua eman diezaiekete haiek ez diren beste pertsona juridiko bati (zuzenbide publikokoa edo pribatukoa), eta 9/20017 Legeak 32. artikuluan xedatutakoa bete beharko du, betiere erabiltzen duten pertsona juridikoak haiekiko bitarteko propio pertsonifikatuaren kalifikazio juridikoa merezi badu. Legean ezarritako baldintzak betetzen dituen enkargua ez da kontratua izango.

  Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko 40/2015 Legean eta Sektore Publikoko Kontratuen 9/20017 Legean araututakorekin bat etorriz, honako hauek jotzen dira BFAren bitarteko propio pertsonifikatutzat: “INTERBIAK S.A.U., AZPIEGITURAK S.A.U., LANTIK S.A., ZUGAZTEL S.A., GARBIKER A.B. S.A. ETA BIZKAIKO BASALAN S.A.

Emandako dirulaguntzak

 • Dirulaguntzak eta laguntza publikoak Ekonomiaren eta Lurralde Garapeneko Sailaren bidez ematen dira, eta sail horri atxikitxen zaio erakundea.

Urteko Kontratazio Plana

 • Entitate honek, 9/2017 azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen ezarpenen arabera, argitaratu beharreko kontraturik ez du aurreikusten urteko kontratazio planean