INFORMAZIO JURIDIKO-NORMATIBOA

Besteak beste, indarrean dagoen informazioa, araudi bateratua barne, zein ekainaren 15eko 87/2021 Foru Dekretuaren bitartez araututa dagoen xedapen orokorrak egiteko prozeduraren arabera Bizkaiko Foru Aldundian egiten ari den araudia eskaintzen du, eta baita urteko araudi plana eta garrantzi juridikoa duen beste informazio batzuk ere eskaintzen ditu.

Erakundearen araudia, prestatzen ari dena

Xedapenen faseak

Baon argitaratzeko fasean dauden xedapenak

Organo eskudunak azken testua onartuko du, eta BAOn argitaratuko da. Testu horrek ondorio juridikoak izango ditu, bertan adierazitakoaren arabera indarrean sartzen den egunetik aurrera.

  • Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren FORU AGINDUA. Honen bidez, likidazioak ez egiteko eta ordainarazpen eta bilketa-kostu antiekonomikoa duten zenbait zor deuseztatu eta haiei baja emateko aukera ematen duten egoerak eta zenbatekoak finkatzen dira.

    OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

  • BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETUA zeinaren bidez aldatu egiten den Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 7ko 196/2005 Foru Dekretua, emakumearen abegi-zentroan sartzeko baldintzak eta norbanakoaren diru-laguntzak arautzen dituena.

    ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA