INFORMAZIO JURIDIKO-NORMATIBOA

Besteak beste, indarrean dagoen informazioa, araudi bateratua barne, zein ekainaren 15eko 87/2021 Foru Dekretuaren bitartez araututa dagoen xedapen orokorrak egiteko prozeduraren arabera Bizkaiko Foru Aldundian egiten ari den araudia eskaintzen du, eta baita urteko araudi plana eta garrantzi juridikoa duen beste informazio batzuk ere eskaintzen ditu.

Erakundearen araudia, prestatzen ari dena

Xedapenen faseak

Txostenak idazteko fasean dauden xedapenak

Aurreko faseak ekar dezake egiten ari den araudiaren bertsio berri bat. Bertsio hori hainbat ikuspuntutatik aztertuko da: eragin ekonomikoa, juridikoa, legezkotasuna, genero-eragina.

Horrekin testuaren behin betiko bertsioa izango dugu.

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren FORU DEKRETUA. Honen bidez arautzen dira, batetik, europar funts batzuen tributu-tratamenduaren alderdi batzuk, eta, bestetik, berrikuntza, jarduera ekonomikoaren finantzaketa zein kapitalizazio produktiboa sustatzeko tributuen arloko neurrien alderdi batzuk

  OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

 • Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren FORU AGINDUA. Honen bidez, derogatu egiten da Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren irailaren 16ko 1759/2015 Foru Agindua, BizkaiBai koordenatuen txartela eskatzeko eredua onesten duena

  OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

 • BFA Foru Dekretu, BFA apirilaren 30ko 45/2019 Foru Dekretua aldatzen dueña.

  AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKOUNITATEA

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren FORU DEKRETUA, Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudia aldatzen duena; urtarrilaren 28ko 3/2020 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen araudi hori

  OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

 • FORU ARAUAREN AURREPROIEKTUA, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZENBAIT ERREPIDETAN SALGAIAK GARRAIATZEKO IBILGAILU ASTUNEI KANON BAT EZARTZEARI BURUZKOA

  AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA

 • Bizkaiako Foru Aldundiaren 89/2020 foru dekretua, ahalordetzeen erregistro elektroniko orokorra sortu eta arautzen duenaren aldaketa

  AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKOUNITATEA

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua. Honen bidez, 2022ko Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari Laguntza Integrala emateko 3i dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira

  EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA

 • Foru errepideek sortzen duten zarata jasaten duten bizitegi-eraikinen isolamendu akustikorako dirulaguntzak arautzen dituen foru decretuaren proiektua.

  AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA

 • FORU DEKRETUA, BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENA, SAIEK ETA OTSOEK GANADUAN ERAGINDAKO KALTEENGATIKO KALTE-ORDAIN EKONOMIKOAK ZEHAZTEN DITUENA

  IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren datuak kudeatzeko Gobernantza-Eredua sortu eta arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua

  AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKOUNITATEA

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren FORU DEKRETU PROIEKTUA. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetzen dituen Araudia aldatzen da (araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuak onetsi zuen).

  OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

 • BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETUA, ZEINAREN BIDEZ ARAUTZEN BAITA ETXEAN BIZITZEN JARRAITZEKO ETXETIC LAGUNTZA-ZERBITZUA.

  GIZARTE EKINTZAKO SAILA

 • 2022. urterako Enpresa Berritzaileak Sortzeko dirulaguntza-programaren oinarri arautzaileak eta lehenengo deialdia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua.

  EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren FORU DEKRETUA, honen bidez, 2021. urteko kreditu-mugari dagokionez aldatzen da 63/2001 foru dekretuko lehenengo xedapen iragankorra. foru dekretu horrek honako hau arautzen du: adinekoak foru egoitza publikoetan edota egoitza itunduetan sartzeko sistema eta adinekoak besteren egoitzazko gizarte zerbitzuetan sartzeko banakako laguntza ekonomikoak nola eman.

  GIZARTE EKINTZAKO SAILA

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua. Honen bidez, talentua erakartzeko dirulaguntza-programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2022 urterako.

  EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA

 • Bizkaiko Lurralde Historikoan hondakinen kudeaketa eraginkorra eta iraunkorra sustatzeko diru-laguntzak. 2022

  IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

 • BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETUA. Honen bidez, Bizkaiko adinekoen elkarteen programak egiteko Gizarte Ekintza Sailaren 2022. urterako diru-laguntzen deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak onesten dira.

  GIZARTE EKINTZAKO SAILA

 • BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETUA, honen bidez, toki-erakundeek Bizkaia adin guztientzako lurralde bihurtzeko eta zahartze aktiborako baldintza egokiak sustatzeko Bizkaiko Lurralde Historikoan 2022an egiten dituzten proiektuetarako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa onartzen dira.

  GIZARTE EKINTZAKO SAILA

 • BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETUA, zeinaren bidez onesten baitira desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko eta haiek gizarteratzeko 2022. urterako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa.

  GIZARTE EKINTZAKO SAILA

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren FORU DEKRETUA, honen bidez, 2022. urteko kreditu-mugari dagokionez aldatzen da 63/2001 foru dekretuko lehenengo xedapen iragankorra. foru dekretu horrek honako hau arautzen du: adinekoak foru egoitza publikoetan edota egoitza itunduetan sartzeko sistema eta adinekoak besteren egoitzazko gizarte zerbitzuetan sartzeko banakako laguntza ekonomikoak nola eman.

  GIZARTE EKINTZAKO SAILA

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren FORU DEKRETUA, uztailaren 11ko 126/2006 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu hori Bizkaiko Foru Aldundiak, behin betiko desagertu daitezen, egiten duen hiri hondakinen tratamendu zerbitzuari dagokion prezio publikoa aplikatzeari eta beraren erregulazioa garatzeari buruzkoa da.

  OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA