INFORMAZIO JURIDIKO-NORMATIBOA

Besteak beste, indarrean dagoen informazioa, araudi bateratua barne, zein ekainaren 15eko 87/2021 Foru Dekretuaren bitartez araututa dagoen xedapen orokorrak egiteko prozeduraren arabera Bizkaiko Foru Aldundian egiten ari den araudia eskaintzen du, eta baita urteko araudi plana eta garrantzi juridikoa duen beste informazio batzuk ere eskaintzen ditu.

Erakundearen araudia, prestatzen ari dena

Xedapenen faseak

Xedapena idazteko eta prozedura abiatzeko fasean dauden xedapenak

Jasotako ekarpenak baloratu ondoren, hala badagokio, araudia idazteari ekingo zaio, eta araudiaren lehen zirriborroa egingo da.

 • BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETUA; HONEN BIDEZ, NAZIOARTEKO NODOETAN STARTUP-AK AZELERATZEKO PROGRAMA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK ETA DEIALDIA ONARTZEN DIRA, 2020. URTERAKO

  EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA

 • Foru Araua: Honen bidez Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-sistema eraldatzeko oinarriak ezartzen dira sistema hori Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat etor dadin.

  OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

 • BASAFAUNAKO HAINBAT ESPEZIEREN BALIOA ZEHAZTEN DUEN FORU DEKRETUAREN AURREPROIEKTUA

  IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren FORU DEKRETUA, Ahaldun Nagusiaren Kabinetea eta Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabinetea arautzen dituen erregelamendua onesten duena.

  AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKOUNITATEA

 • Ahaldun Nagusiaren Foru Dekretua, honen bidez diru-laguntza ematea eta ordaintzea onartzen du "UNED urrutiko hezkuntzarako unibertsitate nazionari elkartuko Bizkaiko ikastetxearen" eta nuned-ek 2021eko ekitaldian egiten dituen jarduerak zati batean finantzatzeko erabiliko da

  AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKOUNITATEA

 • Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren foru aginduaren proiektua, Bizkaiko Eskola Kiroleko Programan jasota ez dauden egoerei baimena emateko prozedura arautzen duena.

  EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

 • BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETUA, zeinaren bidez onesten diren 2022 urtetik 2023 urtera biak barne, mendetasun-egoeran dauden edo desgaitasuna duten pertsonentzako laguntza-produktuak —GIZATEK zerbitzuan sartutakoak—erosteko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa.

  GIZARTE EKINTZAKO SAILA

 • 2022. urterako Bizkaia Sortzailea dirulaguntza-programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua.

  EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren FORU DEKRETUA, zeinaren bidez onartzen baitira dirulaguntza foralen deialdia eta oinarri arautzaileak, sustatzeko 150.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalek nahiz udal-elkarteek Europar Batasunaren programa eta ekimenetan parte hartzea 2021eko azaroaren 1etik 2022ko urriaren 31ra bitartean..

  AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKOUNITATEA