Bilaketaren emaitzak

Informazoa Bilatu arauaren izenburuko hitz bat edo bat baino gehiago. Hitz horiek komatxo artean joan beharko dira. Adibidea: "26/2010 FA"

Xedapen mota
Izenburua Departamentua Xedapen mota PDFa deskargatu
Abenduaren 16ko 10/2005 Foru-Araua, Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2005-2016 Plan Integrala onesten duena. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila Foru araua

PDFa deskargatu

5/2023 FORU ARAUA, martxoaren 22koa, Bizkaiko Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala behin betiko onartzen duena. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila Foru araua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 87/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 15ekoa, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura erregulatzen duena Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 33/2018 Foru Dekretua, martxoaren 13koa. Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio-prozeduran klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika publiko batzuei dagozkienak sartzeko erregelamendu betearazlea onartzen da. Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 75/2023 FORU DEKRETUA, ekainaren 6koa, Bizkaiko Foru Aldundian arau-hausteen berri emateko eta informatzaileak babesteko Barneko informazio sistema sortu eta arautzen duena Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 31/2018 Foru Dekretua, martxoaren 13koa, Kontratuei buruzko Errekurtsoen Auzitegi Administratibo Forala arautzen duena. Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2016 Foru Dekretua, uztailaren 20ekoa, Bizkaiko Kontratazio Zentral Foralaren sorrera eta osaketa arautzen dituena Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 90/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 24koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Administratiboaren Sistema Antolatu eta Kudeatzeko Erregelamendua onartzen duena. Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 86/2021 FORU-DEKRETUA, ekainaren 15ekoa, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailaren Egitura Organikoaren Erregelamendua onesten duena Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 133/2018 Foru Dekretua, urriaren 16koa; honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan Lurralde-batzorde Soziosanitarioa arautzen da Gizarte Ekintza Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Abenduaren 16ko 11/2005 Foru-Araua, inoren laguntza behar duten adinekoentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa arautzen duena. Gizarte Ekintza Saila Foru araua

PDFa deskargatu

212/2005 Foru Dekretua, abenduaren 20koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez «Besteren laguntza behar duten adinekoen egoitzen foru sareko zentroen batzorde iraunkorra» sortu eta araupetu da. Gizarte Ekintza Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 113/2016 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, mendetasun-egoeran dauden adinekoak eguneko zentroetan sartzeko sistema eta dagozkien banakako laguntza ekonomikoak arautzen dituena. Gizarte Ekintza Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

7/2022 FORU ARAUA, uztailaren 20koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zenbait errepidetan salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunei kanon bat ezartzeari buruzkoa Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Saila Foru araua

PDFa deskargatu

Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 2325/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa, Bizkaiko Eskola Kiroleko Programan jasota ez dauden egoerei baimena emateko prozedura arautzen duena. Euskera, Kultura eta Kirol Saila Foru agindua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 63/2019 Foru Dekretua, maiatzaren 28koa, zeinaren bidez ezartzen baitira Bizkaiko Foru Aldundiaren, haren erakunde autonomoen eta forusektore publikoaren jardun-eremuan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak. Euskera, Kultura eta Kirol Saila BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila Foru araua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 128/2016 Foru Dekretua, uztailaren 26koa, zeinaren bidez onartzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko foru-sektore publikoko erakundeen Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordearen antolakuntza- eta funtzionamendu-araudia Ahaldun Nagusiaren Kabinetea BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

1/2016 FORU ARAUA, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa Ahaldun Nagusiaren Kabinetea Foru araua

PDFa deskargatu

Bizkaiko Foru Aldundiaren 84/2022 FORU DEKRETUA, ekainaren 28koa, Ahaldun Nagusiaren Kabinetea eta Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabinetea arautzen dituen Erregelamendua onesten duena. Ahaldun Nagusiaren Kabinetea BFA Foru Dekretua

PDFa deskargatu

Kargatzen…