Informazio Juridiko - Normatiboa

Besteak beste, indarrean dagoen zein egiten ari den araudiari, jendaurreko erakustaldian dauden dokumentuei eta ondorio orokorrak dituzten Gobernu Kontseiluaren erabakiei buruzko informazioa eskaintzen du.