Ukatu ahal da informazio publikoa eskuratzeko eskubidea?

Bai, eta hala ezartzen du indarrean dagoen arautegiak.

Muga nagusia da Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan jasota dauden izaera pertsonaleko datuekiko eta hirugarrenen interesekiko begirunea bermatzea. Interes hauetaz ari gara: jabetza industriala eta intelektuala, lanbide-sekretua…

Horrez gainera, erakundeen ikuspuntutik, eta, kasu honetan, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta foru-sektore publikoaren ikuspuntutik, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen mugen barruan, Bizkaiko Lurralde Historikoko interes ekonomikoei eta merkataritzakoei eragiten dien informazioa ez ematea justifikatu ahal izango da.

Halaber, indarrean dagoen arautegiaren arabera, informazio publikoa eskuratzeko eskabideak ez dira izapidetzeko onartuko informazio hori prestatze-prozesuan dagoenean edo argitaratze orokor bat egiteko denean, edo informazioa osagarria, instrumentala edo laguntzekoa denean, besteak beste.

Edonola ere, informazioa ez ematea salbuespena izango da, eta ez erregela. Gainera, proportzionaltasunez aplikatuko da, babestu nahi den eskubidearen arabera doituta, eta ebazpen arrazoitua eman beharko da.