Zer ezberdintasun dago informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen eta beste gai batzuen artean (herritarrei informazio-emateko zerbitzua edo kexak edo iradokizunak egiteko aukera)?

Informazio publikoa eskuratzeko eskubideak herritarrei oinarrizko informazioa emate hutsa gainditzen duen informazioa hartzen du, batez ere, eta lotura estua du baliabide publikoen erabilerarekin eta erabilera horren eraginarekin. Halaber, eskubide bat denez, eskatzaileak babes juridiko berezia du.

Adibide praktiko bat: informazio publikoa eskuratzeko eskubideaz ari gara programa edo zerbitzu jakin baten kostuaren berri izan nahi dugunean, haren eraginaren adierazleak edo herritarren poztasun maila ezagutu nahi ditugunean. Bestalde, zerbitzu batean sartzeko modua (non eta zer ordutan hartu ahal gaituzten, zer agiri aurkeztu behar dugun...) jakin nahi badugu, herritarrei informazioa eta laguntza emateko zerbitzuaz ari gara. Zerbitzu hori kalitate eta berme handienekin eman beharko da ere, baina ez dauka informazio publikoa eskuratzeko eskubideak daukan babes juridiko berezia.